Press "Enter" to skip to content

Projekat DIGITEDU – studentima Akademije uručeni tableti

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, od oktobra 2020. godine realizuje projekat pod nazivom „Portal za digitalno učenje u funkciji razvoja preduzetništva i podsticanja zapošljavanja studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija Odsek Valjevo u epidemiološkim uslovima” (DIGITEDU).

Projekat je podržan sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja se dodeljuju u okviru Javnog konkursa za finansiranje aktivnosti razvoja visokog obrazovanja.

U realizaciju projekta DIGITEDU, koji traje godinu dana, uključeni su studenti treće godine modula Računovodstvo, revizija i porezi, kao i studenti druge godine master strukovnih studija koji su se opredelili za predmete iz oblasti računovodstva i oporezivanja.

Kao jedna od projektnih aktivnosti u projektu DIGITEDU predviđena je i podela neophodne opreme za studente (tabeleti i prateća oprema), koja će im omogućiti, naročito u aktuelnim epidemiološkim uslovima, jednostavan i efikasan rad i učenje, kao i razvoj digitalnih i preduzetničkih kompentencija. Shodno tome, devetoro studenata uključenih u ovaj projekat dobilo je tablete.

Deo projektinih aktivnosti, čiji je krajnji cilj lakše zapošljavanje studenata, predstavljaju inoviranje predmeta iz oblasti računovodstva, revizije i poreza u skladu sa potrebama tržišta rada, formiranje Centra za digitalno učenje, saradnja Akademije sa privredom i javnim sektorom, kao i razvoj smart preduzetničkih veština i kreativnosti studenata. Projektni tim Akademije čine dr Kosana Vićentijević, dr Marina Janković-Perić i Nenad Mihailović.

Nezavisno od ovog projekta, plan Akademije je da nastavi sa unapređenjem kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata primenom najsavremenijih informaciono-komunikacionih sistema, razvijanjem preduzetničkih veština i kreativnosti, kao i podizanjem nivoa digitalne pismenosti u oblasti finansija, računovodstva, poreza i revizije.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *