Press "Enter" to skip to content

Godišnjica najmasovnijeg streljanja u Kolubarskom okrugu – II deo

PREŽIVELI

Pored onih koji su ostavljeni u Tadića magacinu, ovog masovnog streljanja pošteđena su još šestorica zarobljenika. Vasa Kazimirović, jedan od njih, to je ovako opisao:

„Još jednom smo se poljubili i sami, a ako još zato Nemci nisu dali naređenje, pošli preko poljane nad kojom se cerila smrt i gakali crni gavranovi.

„Halt! Halt!”, iznenada povikaše Nemci i preprečiše nam put.

Kundacima nas nateraše da se okrenemo nalevo, prema dvorištu kasarne. Nismo shvatili šta žele s nama. Međutim, kada smo videli automobil, čije brektanje nismo uopšte čuli zaneseni predstojećim činom, kroz mozak nam je bljesnula munja neodređene nade. Iz kola izlete tumač, oznojen i raskopčan, sa povećom hartijom ispod miške.

„Koga prozovem, odmah neka izađe!”, viknu i raširi spiskove pred sobom.

„Koga li će prozvati?”, pitali su se svi.”

O tom istom događaju drugi preživeli zatvorenik Božidar Boža Maksimović, inženjer iz Beograda, zapisao je:

„. . . Dolazi automobil, iz njega izlazi jedan oficir i dva podoficira, od kojih jedan nosi neke hartije. Čita jedno ime. „Ja!”, odgovori jedan mali. „Izađi tamo!” i ovaj hitro izlete iz redova kao kuršum.

Čita dalje i svaki put izlete iz redova kao kuršum. Čita dalje i svaki put izleti po jedan čovek. Pojavi se opet nada, ukočiše se oči, niko ne čuje mitraljez, niko ne gleda mesto gde se i dalje otaljava posao. Sve se  mrtvilo i gleda u nemačkog vojnika sa spiskovima. Slušam, čuh i svoje ime, izlazim i sa čuđenjem, ali i sa radošću. Vraćaju me da ponesem onoga koji je pročitan posle mene, jer je već ranije pao u nesvest. Jedini slučaj. I sa poslednjim — šestim pročitanim — starijim seljakom iz okoline Valjeva, iznosim „fujsu”, kako ga i mi nazvasmo — onog mladića iz Beograda. Kad sam došao do grupe „pomilovanih”, kako se sami nazvasmo, sedamo po naređenju na nekakve klade i odnekud dođoše dva vojnika sa puškama da nas čuvaju. Tu se zbismo i počesmo se pitati: Zašto to ostajemo živi? Ali i sramota, eto, oni, naši drugovi će umreti a mi ostati. Naređuju da nas vode u zatvor i mi polazimo, vraćamo se kroz varoš.

Četvrtak, 27. novembar, kažem ja tiho drugovima kada smo izašli kroz kasarnsku kapiju. Ulice pune na roda, svi izašli pred kapije gledaju nas začuđeno očima. . . Žene plaču, svi gledaju zastrašeno, začuđeno netremice. Mi im dobacujemo toliko glasno tek da čuju. „Sve su streljali osim nas šest” i ukazujemo na jedva čujno klokotanje mitraljeza i na njegove posmrtne pesme, poslednje zvuke sa strelišta. . .”

Kad se nad gradom na Kolubari i strelištem na Krušiku razlila tišina noći dva Nemca oproveli su u NOVI zatvor i predali srpskim vlastima Dragoljuba Adžića, šegrta iz Užica, Andriju Tanaskovića Andru Piskavicu, radnika iz Gornjeg Milanovca, Sekulu Bojinovića, zemljoradnika iz Robaja kod Mionice, Vasilija Vasu Kazimirovića, učenika iz Beograda, Petra Mihajlovića, električarskog radnika iz Čačka4 i Božidara Božu Maksimovića, građevinskog inženjera iz Beograda. Novi zatvor nalazio se u zatvorskom krugu a za razliku od Tadića magacina bio je popatošen, topao i relativno čist.

IZ MRTVIH ŽIVI

Streljanje na Krušiku preživela je još nekolicina bivših zatočenika Tadića magacina. Njih su, pored onih drugih, u sam sumrak izveli na streljanje. I tek što su stigli do određenog mesta, nišandžije su pritisnule obarače svojih oružja. Umorni a verovatno i uzbuđeni slikom strašnog prizora, čiji su akteri i sami bili, neki više nisu imali ni snage ni volje da nišane. Izgleda da su pojedinci pucali nasumice. Njihovi hici su promašili, zarili se možda u metu susednog nišandžije ili su samo okrznuli sopstveni cilj. Postrojeni rodoljubi pogođeni sa jednim ili dva metka, pa čak i oni koji su imali sreću da ih mi mimoiđu neprijateljski hici, stropoštali su se u rov.

Streljanje na Krušiku

Ispod ili preko njih padali su ostali njihovi drugovi posečeni nemačkim rafalom. Pošto se streljanje na Krušiku odužilo, to su i nemački vojnici postali nervozni. Žurili su da taj posao što pre okončaju i da se vrate u svoju kasarnu. Kad se već smrkavalo, misleći da su svi prethodno streljani već mrtvi, ovlaš su pregledali rovove i nasumice ispalili još po nekoliko metaka u leševe koji su im bili na dohvat ruku. Zatim su otišli, ne sluteći da petorica bivših zarobljenika nije bila smrtno ranjena, već su se pritajili i netremice iščekivali šta će se dalje zbiti. Miloš Urošević, radnik iz Junkovca kod Lazarevca, jedan od preživelih, to ovako opisuje:

„Ništa nisam osećao. Ni strah, ni hladnoću, ništa. Samo strašan napad na oči, neka magla. Možda suze, kao da sam u nesvesti, osećam da ne vladam sobom. Vukao sam svoga druga maločas razmrskane lobanje, a nisam znao šta vučem. . . Znam da sam kleknuo u krv, a okolo su bili razbacani parčići kapa, kose i slično. Trgao me je jak udar. . . Zujanje u ušima. . . Glasovi beže, sve slabije čujem. . . Mrak. . . I odjednom dolazim k sebi. Čujem žagor. Stvaraju mi se mieli. I mislim. . . Može li se i mrtav militi? Da, vuku me, košulja mi se zavratila, golo telo po blatu, po vodi, po krvi se vuče. Padoh na neko telo. . . Led se provali. . . Pucnji se nastavljaju. Preko mene bacaju još jednoga. Obliva me topla krv ubijenoga druga.

Čujem brkatog žandarma. On kaže:

„Vi ste poslednja desetina! Ako viknete: Živeo Hitler! Nemci će vam oprostiti živote.”

I odmah zatim čuju se glaoovi drugova:

„Smrt fašističkim psima! Smrt izdajnicima!”

„Živela Komunistička partija!”

Ozlojeđeni nemački plotuni iskidaše njihove reči. . .”

Miloš Urošević, pokazuje gde su izvšena streljanja

Nakon toga nastao je kratkotrajan tajac, a onda su se, s vremena na vreme čuli pojedinačni pucnji. To su nemački oficiri išli kraj rovova i iz svojih pištolja ubijali sve one koji su još uvek davali znake života. Mada je u vodi ispred sebe video lik nemačkog oficira i drhtao od hladnoće, Miloš Urošević se poslednjim atomima snage uzdržavao da se ne pokrene. I tek kada ga je zahvatio još veći strah, shvatio je da može da preživi ovo streljanje mada je ponovo gledao smrti u oči. Svaki, pa i najmanji pokret, mogao ga je odvesti na novo streljanje. A ruka koja mu je bila u vodi, pomogla mu je da ponovo dođe svesti. To njegovo razmišljanje prekinuto je masovnim zveckanjem nemačkog oružja. Nije mu trebalo mnogo vremena i napora pa da zaključi da se Nemci spremaju za povlačenje sa ovog stratišta. Ubrzo zatim začu se i bat njihovih koraka. Bio je to pouzdan znak da odlaze. Treba još malo izdržati — pomisli Miloš u sebi. I nepunih pola sata bilo je dovoljno da mrak prekrije ovaj proplanak i da nad Krušikom zavlada tišina. Samo tu i tamo čuo se još po koji ropac, pomalo jecanje ili krkljanje streljanih koji su umirali. Na toj ledini, među stotinama leševa svojih drugova, još uvek su ležali Miloš Urošević i druga četvorica preživelih zatvorenika. Ležali su a nisu znali jedan za drugog i nisu se smeli ni pomaći. Plašili se da u okolnom žbunju Nemci nisu ostavili svoje stražare koji bi ih ubili ako ustanu ili se pomere. Kad se na nebu pojavio mesec i osvetlio tu ledinu, a počeo da pada i sneg, Miloš je odlučio da se podigne. Lagano je dizao glavu i pažljivo osmatrao sve oko sebe. Pošto se uverio da u blizini nema nemačkih stražara, počeo je da ustaje tako lagano kao da trava raste. Tek što se sasvim podigao, začuo je zvuke harmonike iz obližnje kasarne. Po pravcu odakle su ti zvuci dopirali, zaključio je da se to vesele Nemci, verovatno ubeđeni da su obavili veliki posao — streljajući ovoliko rodoljuba. Nakon toga, na drugom kraju strelišta, spazio je jednu siluetu. Video je kako se ona tetura. Najpre je pomislio da se to napio neki od Nemaca koji je ostavljen ovde da čuva stražu. Kad se malo bolje zagledao, ustanovio je da to nije Nemac. Pošto je sasvim razaznao ljudsku figuru, pomislio je da je to možda neki seljak koji je došao da opljačka odelo ili druge stvari streljanih. No i to mu je bilo čudno, jer šta sa sto puta opljačkanih ima još da se uzme.

„Crno bela prilika se uputila prema njemu, — zapisao je Miloš Bralović10. Priđe skoro do njega. Video je da je neko poderan kao i on. Dronjci i golo telo daju sliku šarenila. Kad mu se ovaj sasvim približio, Miloš Urošević ga je uzbuđeno zapitao: „Ko si ti?” „Ja sam Božo Crnić.” Četnici su me zarobili i doveli ovamo na streljanje.” Nakon ovih reči Miloš se izvuče ispod mrtvog druga, pa ushićeno uskliknu što više nije sam među ovim mnogobrojnim leševima.

Sličnu sudbinu Miloševoj doživeo je i Stanko Subašić iz sela Gornji Mijudžići kod Šipova u Bosni, koji je pred drugi svetski rat živeo i radio kao rudarski radnik u Velikim Crljenima kod Lazarevca. I njega su četnici kao partizana zarobili u Gornjem Milanovcu i preko Ravne gore sproveli u Slovac, gde su ga predali Nemcima a ovi ga, nakon silnih mučenja i drugih tortura, izveli na Krušik radi streljanja.

„ . .. Među poslednjim doveden sam i ja na mesto streljanja”, kaže Stanko Subašić. „Bilo nas je u grupi deset. Izvršeno je streljanje, a ja sam pogođen metkom u ušnu školjku. Pao sam pored jarka i sledeća grupa koja je trebala da bude streljana bacila me je u jarak i posle toga još dva streljana su bacili preko mene. Bio sam potpuno pri svesti i kad je završeno streljanje oko pet sati po podne. Bio je skoro mrak i zakopavanje je odgođeno za sutradan. Nemački vojnici su dotukli one koji su davali i najmanje znake života iz revolvera. Između osam i devet časova uveče uspeo sam da se izvučem iz jarka. Straža koja je bila u blizini kasarne Petog pešadijskog puka „Kralj Milan” nije me primetila. Pošto nisam mogao dobiti vezu sa partizanima, otišao sam u selo Veliko Crljene kod svog brata Stojana Subašića.. .”

Kad je Stanko napustio brdo Krušik, po njegovim rečima, mraz je sve više stezao, pa mu je bilo mnogo hladno te je počeo i da drhti. Zato je odlučio da odmah krene dalje. Išao je ispod brda Krušik i između dvorišta fabrike „Viegad” malo brže da bi se bar delimično zagrejao, ali mu ni to nije mnogo pomoglo. Uz sve to rana ga je ove više bolela i zato je svratio u prvu vodenicu na koju je naišao. Tu je zatekao grupu dečaka koji su mu pomogli da očisti ranu i da se previje. Dali su mu nešto da pojede i pružili najosnovnije podatke o snagama i kretanju neprijatelja na ovom terenu. Pošto se dobro odmorio i okrepio, produžio je dalje. Išao je u pravcu Crljena, nadajući se da će tamo naći topao dom i sigurnu zaštitu. Nakon četrdesetak pređenih kilometara 30. novembra 1941. godine obreo se u Velikim Crljenim. Nakon susreta i pozdrava sa najbližom rodbinom, uzeo je da ponovo ispere i previje ranu. Kad je to završio i malo večerao, legao je da se odmori. Taman što ga je uhvatio prvi san, začuo je lupanje četnika po kući. Pretresali su kuću i sa uperenim puškama dovikivali mu:

„Ustani, ptico! Mislio si da ćeš ovde da se skloniš. Nije ti upalilo!” Zarobili su ga u krevetu i odmah sproveli vojvodi Nikačeviću, a on ga je predao ljotićevcima da ga sprovedu u Specijalnu policiju Uprave grada Beograda. Odatle je nakon saslušanja prebačen u zloglasni logor na Banjici, pa u logor na Sajmištu. Iz njega je u povećoj grupi zatvorenika interniran u Nemačku u zarobljeništvo.

Streljanje na Krušiku, prema tvrđenju njegove rodbine, preživeo je i Miodrag Mića Andrić, zemljoradnik iz Krčagova kod Užica, borac Užičkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda „Dimitrije Tucović”. Njega su mučki zarobili četnici u Karanu i predali Nemcima a oni ga sa ostalim izveli na streljanje na Krušiku. Na žalost, ostalo je nepoznato kako je on preživeo to streljanje, ali se pouzdano zna da se nakon toga duže vreme krio u okolini Obrenovca. Verujući da je i on streljan sa ostalima, njegovi su mu čak izvršili sve pogrebne običaje. Međutim, posle izvesnog vremena on im se javio pismom, obaveštavajući ih da je živ i gde se nalazi. Tom piomu obradovali su se svi a naročito stara majka. Tu svoju radost podelila je sa svojim ukućanima, rođacima, prija teljima i susedima. Jednoj od komšinica pokazala je Mićino pismo. Ova je ispričala drugoj i vest o njegovom ilegalnom bo ravku u okolini Obrenovca brzo ee pročula po selu. Došla je i do mesnih četaika, a oni su odmah obavestili četnike iz Obrenovca da se u njihovoj okolini krije opasni komunista. Bio je to dovoljan razlog da oni formiraju sopstvene patrole i da krenu mu potragu za njim. Ubrzo im je pošlo za rukom da otkriju mesgo njegovog ilegalnog boravka i da ga uhapse. Odmah potom sproveli su ga u svoj zatvor u Obrenovac i tamo počeli da ga saslušavaju, muče i tuku. Odatle je kasnije prebačen u logore u Šapcu, gde je bio izložen brojnim, raznovrsnim i vrlo surovim metodama mučenja. Ubrzo potom izveden je i streljan sa većom grupom zatvorenika u okolini Šapca.

Prema izjavi Stanke Laković i još nekim izvorima, ovo streljanje preživeo je i Miloš Karajičić, rođen 1923. godine, iz Zabučja kod Užica, železnički radnik i borac Užičkog partizanskog odreda, koga su četnici zarobili u Karanu i predali Nemcima. Sa ostalim zarobljenicima sproveden je u Valjevo i preživeo sve strahote do 27. novembra 1941. godine. Tog dana bio je u onoj koloni koja je izvedena na brdo Krušik. Prilikom streljanja neprijateljsko zrno udarilo ga je u ruku i on je pao. Kada su se Nemci povukli, došao je svesti i izvukao se ispod leševa mrtvih drugova. Pošto se malo pribrao, uputio se ka svojoj kući, ali je na tom putu ponovo uhvaćen i strpan u zatvor. Nešto kasnije je pušten na slobodu pa je došao kući. U jesen 1944. godine među prvima stupio je u jedinice Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i učestvovao u završnim borbama za oslobođenje domovine. Umro je neposredno po oslobođenju zemlje od posledica zadobijenih u toku narodnooslobodilačkog rata.

SPISAK STRELJANIH LICA NA BRDU KRUŠIK  27. NOVEMBRA 1941. GODINE

Tog dana u Valjevu, na brdu Krušik, streljani su sledeći pripadnici i saradnici narodnooslobodilačkog pokreta koje su na prevaru zarobili četnici, prodali ih i predali Nemcima:

 1. Avramović Borisav, student iz Vlakče kod Kragujevca
 2. Anđelić Radomir, učenik iz Beograda
 3. Aničić Borisav, frizer iz Glake Palanke, srez mlavski
 4. Atanacković Borivoje, inženjer agronomije iz Valjeva
 5. Bajazit Ivan Ivo, berberin iz Smederevske Palanke
 6. Bajić Ljubiša, učenik iz Čačka
 7. Bajić Milorad, mehaničar iz Beograda
 8. Bjegović Opasoje, rudar iz Junkovca kod Lazarevca
 9. Bjelica Miodrag, učenik iz Užica
 10. Bogić Radoš, učenik iz Gornjeg Milanovca
 11. Božić Luka, zemljoradnik iz Zlakuse kod Užica
 12. Bojinović Miloš, zemljoradnik iz Robaja kod Mionice
 13. Bolenović Joco
 14. Borotanj Čedomir
 15. Bošnjaković Stanko, pekar iz Mionice
 16. Bugarčić Aleksandar, radiomehaničar iz Čačka
 17. Vajić Blagoje, zemljoradnik iz Nikojevića kod Užica
 18. Vajović Dušan, zemljoradnik iz Rogu kod Požege
 19. Velimirović Čedomir, pekar iz Valjeva
 20. Vesić Živorad, zemljoradnik iz Lalinaca kod Ljiga
 21. Vesnić Stojan, zemljoradnik iz Gorjana kod Užica
 22. Vidaković Dragoslav, obućar iz Subjela kod Kosjerića
 23. Vidojević Milić, zemljoradnik iz Lunjevice kod Gornjeg Milanovca
 24. Virić Ljubiša, zemljoradnik iz Skržuti kod Užica
 25. Vranić Milutin, kelner iz Užica
 26. Vranić Slavko, kelner iz Užica
 27. Vukajlović Milenko Jule, metalosgrugar iz Čačka
 28. Vukosavljević Branko, mašinbravar iz Beograda
 29. Vukotić Budimir, zemljoradnik iz Krčagova kod Užica
 30. Vulović Drago, zemljoradnik iz Ravni kod Užica
 31. Vučićević Branko, pekar iz Užica
 32. Vučković Vukosav, obućar iz Gornjeg Milanovca
 33. Gajić Stojan, pekar iz Trebovlja
 34. Gačić Milivoje, trgovački pomoćnik iz Užica
 35. Gačić Miloš, metalostrugar iz Užica
 36. Georgijevski Stefan, krojač iz Gornjeg Milanovca
 37. Gligorijević Milivoje, zemljoradnik iz Nevada kraj Gornjeg Milanovca
 38. Glišić Ljubiša, student iz Čačka
 39. Grbić Slobodan, tipograf iz Beograda
 40. Grulović Prvoslav, bravar iz Jezdine kod Čačka
 41. Damnjanović Milojko, obućar iz Babajića kod Ljiga
 42. Damjanović Miodrag, zemljoradnik iz Koštunića kod Gornjeg Milanovca
 43. Dimitrijević Živan, zemljoradnik iz Vranice kod Topole
 44. Dimić Milan, obalski radnik iz Beograda
 45. Dražević Miloš, metalski radnik iz Gornjeg Milanovca
 46. Dubraja Todor, zemljoradnik iz Smokvića kod Benkovca
 47. Đapa Dragutin Dragan, rudar iz Junkovca kod Lazarevca
 48. Đerasimović Radiša, zemljoradnik iz Nikojevića kod Užica
 49. Đolović Živko, učenik iz Užica
 50. Đorđević Joksim, zemljoradnik iz Maljevića kod Mionice
 51. Đorđević Milan Zec, učenik iz Čačka
 52. Đorđević Milun, zemljoradnik iz Nakučana kod Gornjeg Milanovca
 53. Đorđević Miodrag Prća iz Gornjeg Milanovca
 54. Erić Milenko, pekar iz Užica
 55. Erjavec Petar Abisinac, obućar iz Lazarevca
 56. Erčević Zdravko, zemljoradnik iz Mrčića kod Kosjerića
 57. Žarković Zdravko, opančar iz Užica
 58. Zendiček Dragutin, električar iz Čačka
 59. Zlatanović Stanimir, berberin iz Užica
 60. Ivković Miodrag, opančar iz Ljiga
 61. Ivković Todor, obalski radnik iz Beograda
 62. Ilić Miljko, zemljoradnik iz Stapara kod Užica
 63. Irić Živojin, zemljoradnik iz Volujca kod Užica
 64. Javoršek Vratislav, učenik iz Užica
 65. Janković Života, radnik iz Veliševca kod Ljiga
 66. Janković Ilija, zemljoradnik iz Rečica kod Požege
 67. Janković Mihailo iz Uzića kod Požege
 68. Jaćimović Branislav, zemljoradnik iz Dragolja kod Gornjeg Milanovca
 69. Jevtović Dragomir, podnarednik BJV iz Buara kod Užica
 70. Jelačić Danilo, frizer iz Čačka
 71. Jeremić Milan, zemljoradnik iz Komanica kod Mionice
 72. Jeremić Mihailo, mašinovođa iz Dobrotina kod Bajine Bašte
 73. Jeftović Karlo, učenik iz Veternika kod Novog Sada
 74. Jovanović Branko
 75. Jovanović Dragiša, zemljoradnik iz Junkovca kod Lazarevca
 76. Jovanović Milovan, zemljoradnik iz Sremčice kod Beograda
 77. Jovanović Milojko, učitelj iz Čačka
 78. Jovanović Petar, zemljoradnik iz Radanovaca kod Kosjerića
 79. Jovićević Jeremija, stolar iz Loreta kod Požege
 80. Jojić Savo, radnik iz Loćevaca kod Gornjeg Milanovca
 81. Karajičić Milutin, zemljoradnik iz Zabučja kod Užica
 82. Klement Josip, želeaničar iz Užica
 83. Kojadinović Miloš, zemljoradnik iz Stapara kod Užica
 84. Korać Sreten, podoficir BJV iz Rasne kod Požege
 85. Kostić Miloš, obućar iz Užica
 86. Krekić Ranko, učenik iz Beograda
 87. Krečković Milorad, student iz Zdravčića kod Požege
 88. Krstić Milić, abadžija iz Komanica kod Mionice
 89. Krstović Dragomir, zemljoradnik iz Bukovika kod Aranđelovca
 90. Kuzmanović Slobodan Boja, učitelj iz Žabara kod Valjeva
 91. Kulović Miodrag, stolar iz Čačka
 92. Kurćubić Radosav, stolar iz Krive Reke na Zlatiboru
 93. Kutić Slobodan Kuta, učsnik iz Valjeva
 94. Lazarević Milivoje, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 95. Lazić Milun, građevinski radnik iz Vrutaka kod Užica
 96. Lazović Milomir, zemljoradnik iz Prijanovića kod Požege
 97. Leković Dragojle, zemljoradnik iz Rečica kod Požege
 98. Lelović Miodrag, trgovački pomoćnik iz Gornjeg Milanovca
 99. Lesjak Darko, učenik iz Ruša kod Maribora
 100. Lončar Nikola, rudar iz Velikih Crljena kod Lazarevca
 101. Lončarević Momčilo, radnik iz Gornjeg Milanovca
 102. Lukić Aleksandar, radnik iz Čačka
 103. Lukić Vitor Korčagin, zemljoradnik — sluga u Sevojnu kod Užica
 104. Lukić Dejan, bravar iz Vreoca kod Lazarevca
 105. Luković Ljubisav, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 106. Ljubičić Mladen, bravar iz Bioske kod Užica
 107. Maksimović Cvetko, učenik iz Jaklja kod Bajine Bašte
 108. Mališić Prvoslav Pilot, podoficir BJV iz Čumića kod Kragujevca
 109. Marinković Dragomir, zemljoradnik iz Brančića kod Ljiga
 110. Marinković Milorad Lida, učenik iz Aranđelovca
 111. Marinković Selimir Ćira, abadžija iz Jajčića kod Ljiga
 112. Maričić Radoje Rade, službenik iz Beograda
 113. Maričić Slavomir Slojo, učenik iz Čačka
 114. Marjanović Petar, pekar u Ubu
 115. Marković Branko, monopolski službenik iz Novog Sada
 116. Marković Milan, potporučnik BJV iz Debelog Brda
 117. Marković Momir, pekar iz Čačka
 118. Marković Previslav Prevo, pravnik iz Kosjerića
 119. Marković Radoš, zemljoradnik iz Pranjana kod Gornjeg Milanovca
 120. Marušić Radoš, zemljoradnik iz Ljutovnice kod Gornjeg Milanovca
 121. Matijaš Marko, rudar iz Junkovca kod Lazarevca
 122. Matićević Desimir, zemljoradnik iz Gorobilja kod Požege
 123. Matović Radomir Šole, puškar iz Krčagova kod Užica
 124. Matović Stevan, trgovački pomoćnik iz Čačka
 125. Mijailović Milić, pekar iz Grabovice kod Gornjeg Milanovca
 126. Mijatović Stevan, zemljoradnik iz Lunjevice kod Gornjeg Milanovca
 127. Milanović Vslisav, zemljoradnik iz Donje Rače kod Rače (kragujevačke)
 128. Miletić Vladan, opančar iz Gornjeg Milanovca
 129. Milivojević Živan, stolar iz Valjeva
 130. Milivojević Milivoje, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 131. Milinković Dragoslav, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 132. Milićević Milan Lone, učenik iz Čačka
 133. Milovanović Petar, zemljoradnik iz Buara kod Užica
 134. Milosavljević Mihailo, bravar iz Užica
 135. Milosavljević Čeliković Pavle, puškar iz Užica
 136. Milošević Dragiša, zemljoradnik iz Gukoša kod Ljiga
 137. Milošević Dragomir Ciga, zemljoradnik iz Prislonice
 138. Milošević Marko, automehaničar iz Prislonice kod Čačka
 139. Milošević Radomir Kezun, radnik iz Prislonice kod Čačka
 140. Milčanović Vladimir, zemljoradnik iz Rupeljeva kod Požege
 141. Milčanović Svetomir, zemljoradnik iz Rupeljeva kod Požege
 142. Mitrović Dimitrije, tipograf iz Beograda
 143. Mitrović Milan, pamuklijaš iz Skoplja
 144. Mitrović Milenko, stolar iz Venčana kod Aranđelovca
 145. Mihailović Ivan, stolarski radnik iz Popovića
 146. Mihailović Miroljub, učenik iz Čačka
 147. Mladenović Svetislav, radnik iz Rubribreze kod Lajkovca
 148. Munitlak Bogoljub, zemljoradnik iz Preseke kod Arilja
 149. Nedeljković Obrad, krojač iz Godovika kod Požege
 150. Nenadović Ljubiša, krojač iz Venčana kod Aranđelovca
 151. Nestorović Jovan, zemljoradnik iz Ključa kod Mionice
 152. Nikolić Gojko, zemljoradnik iz Krive Reke kod Gornjeg Milanovca
 153. Nikolić Dragiša Pikula, opančar iz Lazarevca
 154. Nikolić Dragiša Ružić, krojač iz Gornjeg Milanovca
 155. Nikolić Milan, zemljoradnik iz Cikota kod Kosjerića
 156. Nikolić Radivoje, zemljoradnik iz Dučića kod Mionice
 157. Nikolić Stojan, obućar iz Užica
 158. Obradović Dragoslav Dragan, zemljoradnik iz Dubokog kod Užica
 159. Ovčarević Dragoslav, poslastičar iz Gornjeg Milanovca
 160. Pavlović Dragiša, zemljoradnik iz Junkovca kod Lazarevca
 161. Pavlović Đorđe Đoka, poštanski činovnik iz Beograda
 162. Pavlović Đurđe Đuka, zemljoradnik iz Prislonice kod Čačka
 163. Pajić Dragutin, zemljoradnik iz Donje Trešnice kod Malog Zvornika
 164. Pajić Milan, trgovački pomoćnik iz Viče kod Guče
 165. Paunović Nedeljko, zemljoradnik iz Buara kod Užica
 166. Penezić Predrag Dragan, učenik iz Užica
 167. Petrović Velisav, trgovački pomoćnik iz Rakara kod Mionice
 168. Petrović 3. Milan, zemljoradnik iz Berkovca kod Mionice
 169. Petrović Milivoje, zemljoradnik iz Vrtiglava kod Mionice
 170. Petrović Milorad Prća, student iz Drenove kod Gornjeg Milanovca
 171. Petrović Milun, ugostiteljski radnik iz Kostojevića kod Bajine Bašte
 172. Petrović Miodrag, učenik iz Ovsišta kod Topole
 173. Petrović Mihailo, kamenorezac iz Berkovca kod Mionice
 174. Petrović Petar, električarski radnik iz Valjeva
 175. Petrović Stevan, zemljoradnik iz Gornjeg Mušića kod Mionice
 176. Petronijević Nikola, student iz Gornjeg Milanovca
 177. Pičeta Slobodan, slovoolagač iz Beograda
 178. Popović Zoran, učenik iz Gornjeg Milanovca
 179. Popović Lazar, zemljoradnik iz Kostojevića kod Bajine Bašte
 180. Popović Mihailo — Mika Popac, student iz Gornjeg Milanovca
 181. Popović Petar — Pera Popac, student iz Gornjeg Milanovca
 182. Prelević Vladimir, službenik iz Kosjerića
 183. Rabasović Radovan, pekar iz Duba kod Bajine Bašte
 184. Radivojević Tihomir, učitelj iz Srezojevaca kod Čačka
 185. Radisavljević Milojko, kamenorezac iz Veliševca kod Ljiga
 186. Radovanović Milovan, učenik iz Junkovca kod Lazarevca
 187. Radovanović Radivoje, kamenorezac iz Gunjice kod Mionice
 188. Radovanović Slobodan, opančar iz Gornje Dobrinje kod Požege
 189. Radovanović Strajin, zemljoradnik iz Godovika kod Požege
 190. Radović Milan, zemljoradnik iz Đurđevca kod Mionice
 191. Radović Uroš, zemljoradnik iz Đurđevca kod Mionice
 192. Radojičić Radoje, opančar iz Ljiga
 193. Radosavčević Stevan, kafedžija u Čačku
 194. Radulović Vasa, kovač iz Gornjeg Milanovca
 195. Radulović Milorad, učenik iz Gornjsg Milanovca
 196. Rađenović Obrad, tkački radnik iz Užica
 197. Rajičić Milenko, krojač iz Kulinovačkog polja kod Čačka
 198. Rakić Spasenije, radnik iz Bijeljine
 199. Raković Dragan, staklarski radnik iz Pančeva
 200. Ranković Tatomir, zemljoradnik iz Mojsinja kod Čačka
 201. Raonić Milovan, puškarski radnik iz Krčagova kod Užica
 202. Rafailović Svetozar, bravar iz Atenice kod Čačka
 203. Rafailović Uroš, radnik iz Beograda
 204. Ristić Srba, zemljoradnik iz Karana kod Užica
 205. Ristić Tihomir, sedlar iz Đurđeva kod Rače (kragujevačke)
 206. Ršumović Radenko, obućar iz Sevojna kod Užica
 207. Savin Nikola, obućar iz Beograda
 208. Savić Branko Ćaća, abadžijski radnik iz Aranđelovca
 209. Savić Vojislav Voka, učitelj iz Petke kod Lazarevca
 210. Savović Staniša, opančar iz Užica
 211. Simović Jovanović Dragoljub, stolar iz Karana kod Užica
 212. Slović Mlađen, zemljoradnik iz Stapara kod Užica
 213. Smiljanić Josip, opančarski radnik iz Rasne kod Požege
 214. Srećković Milojko, radnik iz Rakara kod Mionice
 215. Srećković Previslav, zemljoradnik iz Maljevića kod Mionice
 216. Stanić Blagoje, radnik iz Užica
 217. Stanić Stanko, kovač iz Atenice kod Čačka
 218. Stanišić Dušan, radnik iz Skoplja
 219. Stanković Borivoje, zemljoradnik iz Ostružnice kod Beograda
 220. Stanković Žarko, berberin iz Čačka
 221. Stevančević Božidar, zemljoradnik iz Atenice kod Čačka
 222. Stefanović Nikola, apotekarski laborant iz Beograda
 223. Stjepović Luka, zemljoradnik iz Krčagova kod Užica
 224. Stjepović Petar, učitelj iz Krčagova kod Užica
 225. Stojanović Dragoljub, berberin iz Čačka
 226. Stojić Živojin, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 227. Stojković Milan, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 228. Stranjaković Radomir, noslastičar iz Gostinice kod Užica
 229. Stranjančević Desimir, učenik iz Čačka
 230. Stupar Slavko, obućar iz Čačka
 231. Tasić Miodrag Mića, učenik iz Užica
 232. Todorović Života, muzikant iz Meljaka kod Beograda
 233. Todorović Milutin Mile, profesor iz Kragujevca
 234. Todorović Radomir, zemljoradnik iz Ljiga
 235. Tomašević Dragić, kamenorezac iz Čačka
 236. Tomić Vojimir, zemljoradnik iz Preseke kod Ivanjice
 237. Tripković David, kazandžija iz Sevojna kod Užica
 238. Tripković Milija, pekar iz Sevojna kod Užica
 239. Trifunović Vujica, zemljoradnik iz Pranjana kod Gornjeg Milanovca
 240. Trifunović Jovan, zemljoradnik iz Pranjana kod Gornjeg Milanovca
 241. Trifunović Radoš, zemljoradnik iz Pranjana kod Gornjeg Milanovca
 242. Ćetenović Jovan, učenik iz Čačka
 243. Ćiković Dragomir iz Štrbaca
 244. Ćurčić Ilija, bravar iz Čačka
 245. Ćuslović Dobrosav, zemljoradnik iz Prislonice kod Čačka
 246. Uzelac Manojlo, radnik iz Ondića kod Udbine
 247. Urošević Dragoljub, zemljoradnik iz sela Šume kod Topole
 248. Uskoković Aleksandar, radnik iz Rakara kod Mionice
 249. Filipović Dragoslav, podoficir BJV iz Gornjeg Milanovca
 250. Fučidzi Peđa, student iz Bakionice kod Požege
 251. Cvetković Gvozden, zemljoradnik iz Nevada kod Gornjeg Milanovca
 252. Cicvarić Joviša, zemljoradnik iz Nikojevića kod Užica
 253. Čarapić Radenko, zemljoradnik iz sela Mionice kod Mionice
 254. Čvorović Aleksandar, krojač iz Pridvorice kod Čačka
 255. Čolić Vidoje, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 256. Čolić Živorad, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 257. Čolić Milivoje, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 258. Čolić Milisav, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 259. Čolić Milovan, zemljoradnik iz Sevojna kod Užica
 260. Čolić Mladen, opančarski radnik iz Odžaka
 261. Džinović Ljubinko, sanitetski podoficir BJV iz Zdravčića kod Požege”

 

 

Izvor: Delovi teksta i svedočenja su uzeta iz knjige “ Tragom izdaje“ .

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *