Press "Enter" to skip to content

DIREKTOR JKP VIDRAK DRAGUTIN KUZMANOVIĆ – Ako želimo rezultate, potrebna su ulaganja!

Bez ulaganjau ljudstvo i mehanizaciju, nerealno je očekivati napredak u radu preduzeća, ocena je direktora JKP Vidrak Dragutina Kuzmanovića. Činjenica da je 2012. godine u ovom preduzeću bilo zaposleno 226 ljudi i da se taj broj od tada nije povećavao, da je najveći deo mehanizacije i opreme kojom raspolažu u prilično lošem stanju, a da se samo u protekloj godini u gradu izgradilo preko 30.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora koje ovo preduzeće opslužuje, da ne govorimo o izgradnjii Divčibara, navodi na zaključak da je krajnje vreme da se preduzmu konkretne mere i unapredi poslovanje ovog javno-komunalnog preduzeća koje obavlja čak sedam delatnosti!

IMG_20240201_093316

“Planirani prihodi za ovu godinu iznose nešto više od pola milijarde dinara, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Jedan deo tih sredstava ćemo investirati u mehanizaciju, a jedan deo prihoda će biti raspoređen na uvećanje zarada radnika, jer su odlukom Vlade Republike Srbije javna preduzeća dobila mogućnost da povećaju zarade od 10 do 17,6%, što ćemo mi iskoristiti i naši radnici će primiti platu uvećanu za deset odsto. To je značajno, jer su u odnosu na druge gradove, zarade zaposlenih u JKP Vidrak na nižem nivou i ovom prilikom stvarno želim da pohvalim naše radnike koji su svojim radom, između ostalog, uticali na to da Vidrak poveća svoj prihod”, ističe Kuzmanović uz napomenu da bi sa tridesetak novozaposlenih u tri glavne radne jedinice (gradsko zelenilo, odvoženje komunalnog otpada i čišćenje ulica) preduzeće stalo na noge.

Screenshot_20240212_140006_Instagram

Kada je reč o mehanizaciji, neka oprema će biti nabavljena iz sopstvenih sredstava, a neka zahvaljujući projektima, ali i dodatnim sredstvima iz budžeta grada. Iz sopstvenih sredstava JKP Vidrak će najpre nabaviti autofekalnu cisternu na lizing, što se još pre dve godine pokazalo kao isplativa investicija s obzirom da je rata koju preduzeće plaća za nju tri do četiri puta manja od prihoda koji preduzeće ostvaruje zahvaljujući njenoj upotrebi, a u planu je i druga mehanizacija, poput traktora sa rotacionim tarupom, kamiona za odvoženje kabastog otpada građana, novog pauka za odvoženje nepropisno parkiranih vozila većeg gabarita…

“Cisterna autokefalka je opravdana investicija pogotovo kada imamo u vidu kojom brzinom se Divčibare razvija. Imamo veliki broj vikendica, apartmana, hotela, restorana, a kako na planini još nije rešeno pitanje kanalizacije mi moramo da imamo mogućnost da na poziv meštana pošaljemo fekalnu cisternu i da praznimo kanalizaciju. Takođe, u planu je nabavka i novog traktora sa rotacionim tarupom. Dešavalo se u prethodnim godinama da zelene površine u gradu nisu bile pokošene na vreme, a nadam se da će sa ovom investicijom, i sa dodatnim sredstvima koja je Grad opredelio za košenje, sektor Gradskog zelenila biti znatno efikasniji. Za gradsko groblje smo opredelili sredstva za nabavku najsavremenijih električnih kolica, a u planu je i da se nabavi jedan polovan kamion kiper koji će prevoziti radnike sa glavnog groblja na ostala, kako bi mogli da ih održavaju, kose. Ideja je i da se nabavi kamion namenjen za skupljanje kabastog otpada koji će svaki dan ići u određene delove grada. Ima građana koji su savesni i koji taj kabasti otpad odvoze na deponiju, to naše građane kao fizička lica ne košta ništa, ali ima i onih koji su ga iznosili i ostavljali pored kontejnera, što nam je pravilo problem jer tako veliki otpad ne može da se ubaci u smećar. U svim radnim jedinicama puno toga fali, godinama se nije ulagalo u Vidrak, ali je Gradsko rukovodstvo prepoznalo tu situaciju i u određenoj meri smo dobili podršku. Tek uz novu mehanizaciju, povećanja plata radnika, ćemo moći da kažemo da li smo mi ovde nešto uradili i da li Vidrak i naši zaposleni dobro rade svoj posao”, navodi Kuzmanović uz napomenu da se u proteklom periodu dosta radilo i na popravci postojeće mehanizacije (traktori, mini rajderi, čistilice….) kako bi se sva oprema kojom raspolažu stavila u pogon. On navodi da bi zahvaljujući ranijim projektima, Vidrak trebalo da dobije pet novih auto smećara, kao i novu mehanizaciju kroz partnerstvo sa Kalenić deponiijom.

Screenshot_20240212_142055_Facebook

“Reciklažni centar bi trebao da nam postane jedan od oslonaca firme koji će prihodovati značajna sredstva. Radićemo intenzivnije na edukaciiji građana, već smo sprovodili neke tribine, ali to neće biti od koristi ako ne stvorimo konkretne uslove da građani počnu da odvajaju smeće. Neophodno je da u gradu napravimo neka reciklažna ostrva gde će ljudi moći da odvoje pet ambalažu, karton, obično smeće, staklo… Ugovor sa Sekopakom je dobar primer da kada se neko stvarno potrudi da uvede novinu, to daje rezultat. Mi smo polovinom prošle godine dobili od Sekopaka 40 zvona za staklenu ambalažu. Od tog trenutka do kraja godine prikupljeno je preko 70 tona stakla, za razliku od godine pre toga kada je ukupno skupljeno 5 do 6 tona stakla. U planu je da se ove godine raspiše javna nabavka i počne izgradnja transfer stanice u reciklažnom centru u industrijskoj zoni. Valjevo će svoje smeće dovoziti u tu stanicu, gde će se prerađivati i potom odvoziti na deponiju Kalenić. Sa izgadnjom transfer stanice, reciklažni centar će postati značajna radna jedinica od koje očekujemo značajne prihode. Kada to počne da funkcioniše, grad Valjevo je dužan da svoju deponiju zatvori. Očekujemo da će to biti do kraja 2025. godine”, najavljuje direkor JKP Vidrak.

FB_IMG_1707743844680

Uprkos svim prihodima koje preduzeće ostvaruje, i koji se iz godine u godinu povećavaju, “rak rana” Vidraka, godinama unazad, jesu veliki izdaci na ime odštete za ujede pasa lutalica. Samo u prošloj godini na konto toga Vidrak je isplatio čak 50 miliona dinara. Kako Kuzmanović napominje, 50 miliona dinara je 40 novih radnika na godišnjem nivou!

Screenshot_20240212_142154_Facebook

“Jasno je da je veliki broj tih slučajeva namešten, pa ćemo se potruditi da kroz razne sisteme provere steknemo što realniji uvid u situaciju. Kada je reč o slučajevima gde su psi zaklali stoku, do sada je bila praksa da na poziv vlasnika stoke veterinar izađe na teren i napravi zapisnik, bez prisustva zaposlenih iz Vidraka. Sada je plan da se ni jedan zapisnik ne može napraviti bez prisustva naših radnika i mislim da će se na taj način zloupotrebe smanjiti”, ističe Kuzmanović uz konstataciju da u prihvatilištu ima mesta za 250 pasa, da uslovi nisu zadovoljavajući, ali da je gradsko rukovodstvo opredelilo 6,5 miliona dinara za rekonstrukciju, proširenje prihvatilišta, čime će dobiti više mesta i bolji uslovi. On podseća da je u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja, grad svojevremeno opredelio značajna sredstva za besplatnu kastraciju, sterilizaciju i čipovanje pasa, kao meru koja bi značajno doprinela smanjenju broja pasa lutalica, ali da je odziv građana bio slab. Kuzmanović je apelovao na sugrađane da ove godine tu mogućnost iskoriste!

Pored investicija koje će Vidrak finansirati iz sopstvenih prihoda, u budžetu grada Valjeva za 2024. godinu, opredeljeno je 10 miliona dinara za izgradnju podzemnih kontejnera, kao trenutno najefikasnijeg rešenja za upravljanje otpadom.

FB_IMG_1707743865888

“ Za početak ćemo te podzemne kontejnere da postavimo na Divčivbare. Kontejneri omogućavaju uspešnu i racionalnu organizaciju sakupljanja, razvrstavanja, odnošenja, obrade i odlaganja komunalnog otpada. Njihova zapremina je preko četiri puta veća od običnih kontejnera. Mi imamo uslove, imamo tu ruku grajfera da možemo da ih čistimo. Prednost podzemnih kontejnera je ogromna. Oko njih je uređeni čist prostor, nema razvlačenja smeća, niko ne ostavlja smeće pored. Nakon Divčibara, pokušaćemo da ih i u gradu,na nekim kritičnim lokacijama, ubacimo. Na primer, kod Kovača u centru praznimo kontejnere tri do pet puta dnevno. Zamislite kada bi tu bio i podzemni kontejner koji ima četiri puta veću zapremenu,ceo taj deo grada bi bio mnogo čistiji, uređeniji i lepši. Moramo samo da proverimo da li u centru ima problema oko podzemnih instalacija pa ćemo videti na kojim lokacijama ćemo moći da ih postavimo. Iskustvo pokazuje da čim pomeriš kontejner sa jednog mesta na drugo, na mestu gde je kontejner bio stvara se mini deponija, tako da se u vrlo retkim slučajevima kontejneri pomeraju. Nakon Divčibara ćemo potražiti neke kritične lokacije po gradu i krenuti u gradnju podzemnih kontejnera. To neki gradovi uveliko praktikuju, nedavno sam video u Zaječaru, a ja stalno ponavljam da je Valjevo grad, da treba da bude prestonica Zapadne Srbije i da moramo svi zajedno da se potrudimo da nam grad bude čist”, poručuje direktor JKP Vidrak Dragutin Kuzmanović.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *