Press "Enter" to skip to content

“Zvanično merenje kvaliteta vazduha ničemu ne služi!”

Lokalni odgovor u okviru sedmičnog izveštaja “Aero Alarm” o kvalitetu vazduha u našem gradu ukazuje da Gradska uprava u Valjevu ne uspeva da objavljuje ažurno informacije o dnevnim prekoračenjima graničnih vrednosti, kao i da se u ovom trenutku na zvaničnom sajtu Grada Valjeva objavljeni podaci o prekoračenjima graničnih vrednosti iz polovine decembra prošle godine. Posebno se skreće pažnja na razlike u podacima lokalne merne mreže kvaliteta vazduha i državne mreže za automatski monitoring vezano za broj dana sa prekoračenjem granične vrednosti PM10 čestica za 2021. godinu.

Aero-Alarm-tabela-PM10-lokalna-mreza
Prikaz podataka o merenju PM10 iz lokalne merne mreže, za 2021. (Izvor: Gradska prava Valjevo)

Lokalna merna mreža, pod ingerencijom Grada Valjeva, zabeležila je 164 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti PM 10, dok državna mreža, kojim upravlja Agencija za zaštitu životne sredine, beleži 151 dan, što je u oba slučaja daleko preko 35 zakonom dozvoljenih dana u godini sa prekoračenjem granične vrednosti ovih suspendovanih čestica (GV=50 µg/m3).

“U mesečnom izveštaju lokalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha u Valjevo za novembar 2021. godine stoji zabeleženo da su podaci bili dostupni za samo 8 dana u tom mesecu. Nezvanične informacije iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo ukazuju da je daleko veći broj zagađenih dana u pretposlednjem mesecu prošle godine – ukupno 17 dana. To bi značilo da su ljudi u Valjevu čitava 173 dana udisali nezdrav vazduh u 2021. godini. Izveštaji lokalne merne mreže kažu da je u Valjevu za celu 2021. godinu zabeležena srednja godišnja vrednost za PM 10 čestice u iznosu 63,2 µg/m3, što prevazilazi ciljnu vrednost od 40 µg/m3 koja je propisana zakonom”, ističe se u izveštaju Lokalnog odgovora.

Aero-Alarm-tabela-prikaz-podataka-mernja-PM10-lokalna-mreza
Prikaz podataka o merenju PM10 iz lokalne merne mreže (Gradska uprava) i državne mreže (SEPA), za 2021. (Izvor: Gradska prava Valjevo, SEPA)

Takođe se navodi da se podaci iz državne mreže objavljuju u realnom vremenu na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine (neverifikovani), ali i u mesečnim izveštajima o prekoračenjima graničnih vrednosti, kao i u godišnjem izveštaju, dok se podaci merenja iz lokalne mreže se objavljuju na zvaničnom sajtu Grada Valjeva tokom meseca za prethodni mesec u obliku mesečnih izveštaja.

“Gradska uprava u Valjevu ne uspeva da objavljuje ažurno informacije o dnevnim prekoračenjima graničnih vrednosti. U ovom trenutku na zvaničnom sajtu Grada Valjeva su podaci o prekoračenjima graničnih vrednosti iz polovine decembra prošle godine. Da li su građani Valjeva upoznati sa sadržajem tih izveštaja, da li ih razumeju? Da li nadležni organi raspravljali podataka predstavljenih u njima i da li su preduzeli mere u okviru svojih odgovornosti da se smanji zagađenje vazduha i da se zaštiti zdravlje ljudi?”, pitaju u izveštaju iz udruženja “Lokalni odgovor”, koji drugu godinu za redom, utoku grejen sezone, sprovode akciju “Aero Alarm”.

Što se tiče kvaliteta vazduha za period od 31. januara do 6. februara, u izveštaju “Aero Alarm” dati su podaci da najviša prosečna dnevna koncentracija PM 10 čestica za proteklu sedmicu zabeležena u petak, 4. februara, i iznosla  je 151,97 µg/m3. Istog dana zabeležena je i najviša srednja dnevna koncentracija PM 2.5 čestica – 105,48 µg/m3. Takođe u petak, u 18 časova, izmerene su maksimalne atne koncentracije u vrednosti od 345,61 µg/m3 za PM 10 čestice. Sutradan, u subotu, 5. februara 2022, zabeležena je najviša satna koncentracija za PM 2.5 čestice – 210,93 µg/m3.

Aero-Alarm-tabela-1

“Na dan 7. februara 2022. prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 35 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m 3 ), čime je dostignut limit koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti”, ukazuje se u izveštaju “Lokalnog odgvora” za period od 31. januara do 6. februara.

Takođe se navodi da je novo aerozagađenja u protekloj sedmici bio takav da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe, da su članovi osetljivih grupa mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice.

“Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.  Nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu”, navodi se još u izveštaju.

Aero-Alarm-dijagram-1

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *