Press "Enter" to skip to content

Vikendom ugostiteljski objekti ponovo do 01.00h posle ponoći

Prenosimo naredbu  štaba za vanredne situacije u celosti :

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS", broj 87/18), člana 17. stav 1 i 2.Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije ( Službeni glasnik RS", broj 27/20 ) i Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, 05 broj 53-6854/2020
od 27.08.2020. godine, Štab za vanredne situacije grada Valjeva, na telefonskoj,
47. sednici održanoj 29.08.2020. godine donosi:

N A R E D B U

Radno vreme ugostiteljskih objekata koji obavljaju delatnost u otvorenim
baštama produžava se u dane vikenda do 01,00 čas narednog dana.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *