Press "Enter" to skip to content

Uspešni „I Kolubarski reumatološko fizijatrijko ortopedski dani“

Prvi stručni kongres „Kolubarski reumatološko fizijatrijko ortopedski dani“, uspešno je održan proteklog vikenda, u ambijentu valjevske vazdušne banje, Divčibara. Uz učešće eminentnih stručnjaka sa klinika iz prestonice i domaćina iz Zdravstvenog centra Valjevo, tema prvog stručnog skupa “Coxarthtosis dijagnostikovanje i lečenje“, je aspektovana iz ove tri oblasti medicine koje se uzajamno prepliću u dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji pacijenata.

IMG_20240316_100744

Na Odeljenju ortopedije sa traumatologijom ZC Valjevo je u periodu od 2008. do 2024. godine u predelu zgloba kuka urađeno je: 1950 totalnih proteza kuka, 1245 parcijalnih proteza kuka, 1500 PFN i DHS, 15 sinteza vrata butne kosti, 10 operacija koje uključuju tumore ove regije i artritise(infektivne ili druge etiologije), 15 pacijenata je upućeno u ustanove tercijarnog tipa što je 0,3%. Treba napomenuti i da je 2008. godine Opštim bolnicama ukinuto pravo na revizioni implant. Brojke ukazuju na ogromno iskustvo valjevskih ortopeda u primeni primarnog implantata u revizionoj hirurgiji, nakon artroplastike, traume i drugih stanja u predelu zgloba kuka. Značajno je napomenuti da su svi ovi pacijenti nakon ortopedskog zbrinjavanja zahtevali nastavak fizijatrijskim lečenjem kako bi se osposobili za samostalne svakodnevne aktivnosti.

DSC_8845

Nakon prikaza slučaja koji su ortopedski zbrinjavani u ZC Valjevo, spec. dr Aleksandar Đorđević sa Banjice, govorio je o rekonstrukciji pelvitronhanterične muskulature i postoperativni oporavak kod tumorskih proteza kuka. On je insistirao na boljoj komunikaciji i saradnji između specijalista ortopedije i fizijatrije jer smatra da je za oporavak pacijenta podjednako važna rehabilitacija nakon operacije.

DSC_8826

Prof. dr Emilija Raspopović Dubljanin iz UKCS Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, održala je nadahnuta predavanja koja je izdvojila kao najznačajnija iz svakodnevne specijalističke prakse, a tema „Analgetska gastronomija“ dala je uvid da pravi lek daje dobar rezultat, druga tema je bila posvećena proteolitičkim enzimima i njihovoj primeni kod bolnih stanja. Posebno interesovanje slušalaca zavredelo je predavanje posvećeno čestom bolnom stanju koje dovodi pacijente u ambulante a to je Plantarni fascitis ili petni trn.

foto2

Iz ZC Valjevo dr Milan Mršić je osim istorijata i uvodnih predavanja prvog kongresa „Kolubarski reumatološko fizijatrijko ortopedski dani“, imao zapažen prikaz slučaja rane rehabilitacije pacijenata nakon ugradnje cementne TPC kao i prikaz sve učestalijeg zdravstvenog problema koje je zajedno sa ortopedima pojasnio a to je tema „Od dijagnostike do operativnog lečenja karpal tunel sindroma“.

DSC_8906_edit_181376860619715

Temu Osteoporoze i značaj rane dijagnostike i lečenja predstavila je reumatolog dr Olgica Ranković uz prikaz slučaja. Radiološki aspekt čestog stanja „Bol u preponi“ uz prikaz slučaja pojasnila je dr Ivana Kostadinović. Iz UDK Tiršova, Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, doc. dr sci. med. Dejan Nikolić, obrazložio je ED principe kod traumatskih lezija PNS. Lečenje povreda perifernih nerava značajna je tema koju je predstavio ass. dr Tomislav Palibrk.

foto1

U uvodnoj reči prilikom otvaranja stručnog skupa, direktor ZC Valjevo, subspec. dr Vladimir Pantelić je naglasio značaj inicijative i edukacije lekara i medicinskih sestara i tehničara, radi kvalitetne medicinske nege u našoj ustanovi, dajući podstrek da se u budućnosti u stručnoj javnosti mapiraju „Kolubarski reumatološko fizijatrijko ortopedski dani“.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *