Press "Enter" to skip to content

Unapređenje kapaciteta za borbu protiv nasilja u porodici

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović prisustvovala je danas konferenciji organizovanoj u cilju obeležavanja 20 godina od uvođenja krivičnog dela nasilje u porodici u naše krivično zakonodavstvo, koju su zajedno organizovali Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija.

borba-protiv-nasilja-u-porodici-1

Na skupu su predstavljeni zakonski okvir, sudska praksa i baza prakse Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti, kao i aktivnosti koje je Ministarstvo realizovalo kroz rukovođenje radom Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Popović je ovom prilikom poručila da je svako nasilje nad ženama i devojčicama apsolutno neprihvatljiva pojava, koja negativno utiče na celo društvo.

Republika Srbija će, zajedno sa predstavnicima organizacija civilnog društva, nastaviti da unapređuje kapacitete za sprečavanje i borbu protiv nasilja u porodici, rukovodeći se pritom najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti, rekla je ministarka.

borba-protiv-nasilja-u-porodici-2

Ona se posebno osvrnula na značaj preventivnog delovanja i pružanja pravovremene zaštite svim ženama i devojčicama, ističući da je Ministarstvo u tom cilju revidiralo i unapredilo platformu „Isključi nasilje“, koja je zvanično puštena u rad na Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja.

Državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović, koja je na konferenciji predstavila zakonski okvir i praksu u ovoj oblasti, ukazala je na novine koje je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici uveo u pravni sistem Republike Srbije.

Šćepanović je posebno naglasila stvaranje strukturalnog okvira za međusektorsku saradnju, koja se odvija posredstvom 87 grupa za koordinaciju i saradnju, koje uključuju predstavnike svih nadležnih državnih organa.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić istakao je da nasilje u porodici nije stvar porodičnog i privatnog života pojedinaca, već društveni problem čijem rešavanju moraju pristupiti sve institucije.

Vujić je naveo da je Pravosudna akademija u tom cilju uvrstila sprečavanje nasilja u porodici u redovne obuke sudija, javnih tužilaca i predstavnika policije i u početne obuke za buduće sudije i javne tužioce.

Takođe, kako je dodao, ova akademija je kroz svoju onlajn platformu uvezala praksu Evropskog suda za ljudska prava i praksu domaćih sudova, kako bi bila pristupačnija sudijama i javnih tužilaca prilikom rada na ovim predmetima.

Konferenciji, koju su otvorile i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević, prisustvovala je i posebni savetnik ministarke pravde Snežana Radanović, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *