Press "Enter" to skip to content

U utorak suzbijanje komaraca

Ukoliko se za to steknu povoljni metereološki uslovi, u utorak, 4. juna od 19 do 22 časa će se izvesti tretman suzbijanja komaraca na teritoriji grada Valjeva, uređajima sa zemlje. Kao preparat će se koristiti Aqua K-othrine, na bazi deltametrina.

Suzbijanje će biti izvedeno na sledećim lokalitetima:

Parkovi: park Pećina, park Jadar, spomen park Vidrak, park Peti Puk, Spomen park Brankovina;

Zelene površine u stambenim naseljima;

Zelene neuređene površine poligon Peti Puk,

Bazen u Petnici;

Stadioni: stadion park Pećina, stadion ZSK, stadion Radnički;

Zelene javne površine u naseljenom mestu Divčibare

Vodotokovi reka i priobalja i to: Reka Obnica od KZP do ušća, Reka Jablanica od Sedlara do ušća, Reka Kolubara od restorana „Lovci“ do ušća sa Ljubostinjom:

Površine oko Petničkog jezera;

Reka Bela Kamenica na Divčibarama;

Reka Gradac od crpne stanice Ploče do ušća;

Reka Brankovina od spomen kompleksa do magistralnog puta.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *