Press "Enter" to skip to content

U iščekivanju obdaništa u staroj Šestoj školi i dogradnje vrtića u Kolubari 2

Početkom meseca otvoren je konkurs za prijem i upis dece rođene u periodu od 1. marta 2017. do 28. februara 2023. godine u celodnevni boravak u devet vrtića Predškolske ustanove “Milica Nožica” i dva seoska (Branovina i Kamenica). Na raspolaganju je 320 slobodnih mesta, razvrstanih po uzrastu dece, pri čemu ni u jednom vrtiću nema mesta za stariju jaslenu grupu, decu rođenu u periodu između marta 2021. do febrara 2022. godine. Najviše mesta ima za mlađu jaslenu grupu, decu rođenu između 1. marta 2022. i 28. februara 2023. godine (170). Kako podseća direktor Predškolske ustanove Milan Radović, prošle godine je bilo 946 zahteva na oko 340 slobodnih mesta, oko 80 dece je primljeno po prigovoru, tako da je preko 500 dece ostalo neupisano, a slična su očekivanja i za ovu godinu.

Predskolska-ustanova-Milica-NOzicva-Valjevo-1-768x576-1
Milan Radović, direktor PU “Milica Nožica”

“Konkurs za upis dece u vrtiće biće otvoren do kraja meseca kada se formira komisija koja odlučuje po predmetima, odnosno koja boduje po pravilniku, po propisanim prioritetima. Prioritet imaju deca iz društveno osetljivih grupa (žrtve nasilja u porodici, bez roditeljskog staranja, samohranih roditelja, sa smetnjama u psihofizičkom razvoju i drugi), zatim deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici, deca čija su braća ili sestre upisane u ustanovu”, pojašnjava Radović uz napomenu da će komisija doneti odluku o primljenoj deci do 1. juna ove godine.

Interesantno je da iz godine u godinu imamo veliki broj dece koja ostaju neupisana, iako godinama unazad imamo trend sve manjeg broja rođene dece. Istovremeno, sa druge strane, za poslednjih nekoliko godina povećani su kapaciteti ustanove izgradnjom novih vrtića. Direktor ustanove ocenjuje da su se roditelji ranije više oslanjali na bake i deke, da su mnogu decu oni odgajili. Sa pomeranjem starosne granice za odlazak u penziju, oni više nisu u mogućnosti da brinu o unucima, a osim toga, roditelji sve više postaju svesni značaja socijalizacije dece, kao i odličnih uslova za rast, razvoj i obrazovanje koje deca dobijaju u vrtićima, mišljenje je našeg sagovornika.

1680670912978
Izgled novog objekta obdaništa Bambi u Kolubari 2 / Izvor: PU “Milica Nožica”

Proširenje kapaciteta ustanove jedini je način da se ovaj višedecenijski problem reši. Kako ističe direktor Predškoslke ustanove Milan Radović, izvesno je da do septembra bude otvoren vrtić u rekonstruisanom objektu stare Šeste škole u Brđanima, a u planu je i dogradnja vrtića Bambi u Kolubari 2.

“Sasvim je izvesno da od septembra stavimo u funkciju i novi vrtić koji će biti u objektu nekadašnje Šeste osnovne škole u Brđanima. Jednom nedeljno sam prisutan tamo, topli podovi su urađeni, stolarija je zamenjena, fasada je sređena, ostaje parterno uređenje koje planiramo sa lepšim vremenom. Sa tim objektom dobijamo 24 sobe, odnosno oko 550 mesta za upis dece. Osim toga, urađen je i projekat za dogradnju Bambija i polovinom aprila bi trebalo da krenu radovi koje finansira Američka ambasada. To bi bila dogradnja u delu do ograde ka železničkoj stanici koja bi bila povezana toplom vezom sa već postojećim objektom. Na taj način dobijamo novih 11 soba u objektu od oko 2.800 kvadratnih metara u kome ćemo imati i distributivnu kuhinju. Praktično dobijamo novi vrtić koji je veći od postojećeg objekta “Bambija”, u kojem trenutno imamo deset soba. Sa time bi se definitivno rešio problem neupisane dece, a stvoriće se i uslovi da iselimo “Stupar”, što ćemo definitivno znati posle ovog konkursa”, najavljuje direktor Predškolske ustanove koja trenutno broji oko 420 zaposlenih, ali će sa otvaranjem objekta u Brđanima biti zaposleno oko 80 ljudi svih potrebnih struka (medicinske sestre, vaspitači, servirke, spremačice, domari, tehničko osoblje, pedagozi i drugi).

1680670912971
Izgled novog objekta obdaništa Bambi u Kolubari 2 / Izvor: PU “Milica Nožica”

Radović je ukazao i na još jednu pojavu koja je aktuelna poslednjih godina, a to je da se više ne primenjuje teritorijalni princip prilikom upisa dece. Tako smo imali situaciju da roditelji traže da se deca upišu u vrtiće koji su im blizu ili na putu do posla, pa su određeni objekti bili prebukirani. Tako se znalo da u Našu radost u Zbratimljenim gradovima dovode roditelji koji rade u bolnici, radnici Krušika, Gorenja upisivali su decu u Bambi, ali po rečima aktuelnog direktora, ta “kriva Drina” se mora ispraviti, kako bi imali ravnomerniju raspodelu dece po objektima.

Osim adaptacije i dogradnje novih objekata ustanove, u ovoj godini u planu su i druga ulaganja. Grad je opredelio 11 miliona dinara za dečja igrališta, pa su tako u Kamenici i Brankovini već urađena dva moderna i bezbedna igrališta, a u planu je da se slična ili ista urade i u svim vrtićima u gradu.

U ovom trentuku u devet gradskih i dva seoska vrtića boravi preko 2.500 dece, ako se tom broju doda i kapacitet objekta u Brđanima, u ustanovi će boraviti nešto više od 3.000 mališana. U centralnoj kuhinji se priprema 7500 obroka, a prema očekivanim projekcijama će ta brojka ići i preko 9.000, što po rečima direktora ustanove podrazumeva i nabavku modernije opreme, a možda i veći broj zaposlenih u kuhinji gde se spremaju i obroci za Crveni krst i za dom u Popučkama za decu sa smetnjama u razvoju.

1680670912958
Izgled novog objekta obdaništa Bambi u Kolubari 2 / Izvor: PU “Milica Nožica”

Poslednjih nekoliko godina cena celodnevnog boravka iznosi 5.600 dinara, što je 20% realne cene koju roditelji plaćaju dok Grad subvencioniše 80%.

“U kontaktu sam sa direktorima ustanova iz čitavog okruga i neka je procena da je realna cena za celodnevni boravak dece od 25.000 do 27.000 dinara. U to je uključena ishrana, tri obroka dnevno, vaspitno–obraznovni rad, materijal za rad, higijenu. Grad godinama pokriva 80% te cene, 20% roditelji. Važno je napomenuti da roditelji ne plaćaju boravak trećeg i svakog sledećeg deteta u vrtićima, ali je neophodno da u Gradskoj upravi dobiju rešenje i dostave ga ustanovi. Imali smo situacije da neki roditelji to nisu radili i kada im je stizala opomena, nastajali su problemi. Ustanova je uz saglasnost Grada izlazila i u susret svima koji su u teškoj materijalnoj situaciji i oslobađani su od plaćanja, sa tim će se nastaviti i ubuduće”, ističe Milan Radović.

B.M.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *