Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “JP SRBIJAŠUME”

Zabranjen je pristup lokalitetima “Crna reka”, “Velika pleća” – “Vražji vir”, “Čalački potok” i vodopadu “Skakalo”

JP “Srbijašume” i Šumsko gazdinstvo “Boranja” Loznica, saglasno Zakonu o šumama i Uredbi o proglašenju Predela izuzetnih odlika “Maljen” upozoravaju građane i posetioce, koji borave…