Press "Enter" to skip to content

Sastanak predstavnika Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu sa gradonačelnikom!

Predstavnici Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22, pozvani su telefonski putem na sastanak sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, kako bi razgovarali o predloženom setu mera koje je Savet zvanično uputio još pre mesec i po dana na adrese ne samo gradonačelnika, već i Gradskog veća i Skupštine grada Valjeva. Sastanak je održan danas, nakon čega su članovi Saveta Vladimir Radosavljević, Biljana Mladenović i Đorđe Petković, održali konferenciju za medije, na kojoj su izvestili kako je protekao razgovor sa prvim čovekom grada o njihovim zahtevima i predloženim merama koje se odnose na rešavanje problema aerozagađenja.

IMG_20211223_100533_edit_25729864609094
Sa konferencije za medije predstavnika Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22 / Foto: Valjevska posla

Vladimir Radosavljević, koordinator projekta Zelena komuna 22 i član Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu, preneo je da je gradonačelnik, između ostalog, rekao da će Savet u roku od mesec dana dobiti odgovor vezan za formiranje tripartitne komisije, koju bi činili predstavnici Gradske uprave, eksperti i predstavnici civilnog sektora, na kojoj Savet insistira u okviru predloga mera za smanjenje aerozagađenja.

“Mi smo se u više navrata prethodnih godina obraćali Gradskoj upravi a pro po i ovog problema, i u 90 odsto slučajeva nikada do sada nismo dobili odgovor. Ono što smo primetili je da nama administracija Gradske uprave ni dan danas nije odgovorila. Nužno je da oni daju odgovor na to pitanje, a ne da se gradonačelnik samoinicijativno javi telefonskim putem. Gradonačlenik je samoinicijativno pokazao određenu inicijativu da sasluša i da razume koji su to naši predlozi i da o tome više govorimo”, rekao je Vladimir Radosavljević naglasivši da poziv gradonačelnika na današnji sastanak nije samo posledica i njegov odgovor na konferenciju za medije koju su predstavnici Građanskog saveta održali pre 5 dana, već na sveukupne njihove aktivnosti.

Vladimir-Radosavljevic
Vladimir Radosavljević, koordinator projekta Zelena komuna 22 i član Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu / Foto: Valjevska posla

Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje, takođe članica Građanskog saveta za čist vazduh i tima Zelena komuna 22, podsetila je da se deo predloženih mera odnosio na intenzivnije informisanje javnosti o prekoračenjima dnevnih vrednosti zagađujućih parametara u vazduhu, za šta je napravljen i finansijski plan, ali da je gradonačelnik u razgovoru izneo da smatra da su naši sugrađani dovoljno obavešteni o nivou aerozagđenja i da novac ne treba opredeljivati na tu stranu.

“Naš stav je da to nije tako i da bi trebalo više obaveštavati javnost, odnosno da bi trebalo da se građani informišu u realnom vremenu o visokim koncentracijama polutanata putem bilborda i elektronskih informativnih panoa po gradu i na većim raskrsnicima. Dala sam primer da su takvi bilbordi sa obaveštavanjem javnosti postavljeni već u Užicu, tako da je gradonačelnik obećao da će se raspitati konkretno za to i deklarativno se složio da postoji mogućnost sagledavanja da se takva jedna mera realizuje”, kazala je Biljana Mladenović.

Što se tiče mera koje se odnose na energetsku efikasnost i predviđenih sredstava za tu namenu, Biljana Mladenović je prenela da se gradonačelnik na današnjem sastanku složio sa tim predlogom, te da je grad tu cifru otprilike i planirao budžetom za narednu godinu.

Biljana-Mladenovic
Biljana Mladenović, članica Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22 / Foto: Valjevska posla

Biljana Mladenović je u razgovoru sa gradonačelnikom upitala i šta se dešava sa novim Planom kvaliteta vazduha 2022-2027, koji je u fazi izrade i sa kojim se kasni.

“Gradonačelnik je odgovorio da su ljudi iz CIP-a koji rade Plan kvaliteta vazduha tražili produženje roka, tako da se radi na tome. S obzirom na to da je budžet izglasan, upitala sam kakva će svrha biti od naknadne izrade Plana kvaliteta vazduha. Rekao je da rebalansom budžeta postoji mogućnost da se dodatno finansiraju neke mere koje budu predložene. Interesovalo nas je i kako se pratila realizacija Plana kvaliteta vazduha 2016-2021, koji ističe ovih dana, da li ima nekog izveštaja koji se tiče njegovog sprovođenja? Tu nismo dobili nikakav odgovor, što nama govori da očigledno nije bilo nikakvog praćenja realizacije Plana kvaliteta vazduha. Zbog toga smo iskazali zabrinutost šta će se desiti sa ovim narednimPlanom, koji je u izradi i koji treba da stupi na snagu. Imamo obećanje od gradonačelnika da će se realizacija novog Plana vremenom pratiti”, kazala je Biljana Mladenović.

Jedna od predloženih mera, na koju je u razgovoru sa gradonačelnikom ukazao Đorđe Petković, tiče se finansiranja i nabavki pričišćivača i nano maski od strane Gradske uprave, koji bi bili podeljeni najpre javnim ustanovama pod ingerencijom lokalne samouprave.

“Gradonačelniku smo pojasnili da se ta mera striktno odnosi na sve prostore kojima rukovodi lokalna samouprava. U to spadaju sva obdaništa, između ostalog i zgrada Gradske uprave, Zavoda za javno zdravlje, kao i sve ostale ustanove pod ingerencijom samouprave u kojima cirkuliše veliki broj građana. Takvi prostori treba da imaju prečišćivače, da bi se na neki način aktivno borili protiv aerozagađenja, jer je to problem koji utiče i pogađa ne samo najosteljivije kategorije nego i zdrave osobe. Svi smo na udaru”, naglasio je Petković.

Dorde-Petkovic
Đorđe Petković, član Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22 / Foto: Valjevska posla

Petković je skrenuo pažnju da je participacija javnosti jako važna u rešavanju problema aerozagađenja, što je i posebno apostrofirano u razgovoru sa gradonačelnikom Gojkovićem.

“Stekli smo utisak da gradonačelnik shvata da je javnost i te kako neophodna u rešavanju ovog problema, ali da celokupna administracija još to ne može da isprati. Gradonačelnik nam je rekao da je dobio uveravanja kako će u novom Planu kvaliteta vazduha biti oformljene komisije u kojima će biti predstavnici stručnih službi, a i javnosti. Na koji način će to biti doneto mi ne znamo, jer Plan kvaliteta vazduha još nije izrađen, ali na nama je da i dalje pritiskamo. Postoji bojazan kada sutra te komisije budu donele odluke i zaključke, da li će se po njima i raditi? Zahvalni smo na današnjem razgovoru i imamo situaciju da gradonačelnik aktivno sluša reč zainteresovanih strana po pitanju našeg najvećeg problema – aerozagađenja. Ali, opet to nije dovoljno. Otuda i naša ideja za tripartitnu komisiju uz učešće stručnjaka i javnosti, otuda i to njegovo obećanje”, rekao je Đorđe Petković. 

IMG_20211223_100649_edit_25827202956475
Sa konferencije za medije predstavnika Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu i tima Zelena komuna 22 / Foto: Valjevska posla

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *