Press "Enter" to skip to content

Saopštenje HK Krušik

Medijski napadi na HK Krušik od strane dnevnog lista Danas, portala Nova.rs i još nekolicine medija nastavljaju se nesmanjenom žestinom. Poslednji napad je neobjektivno, neistinito i neodgovorno plasiranje informacija o navodnom pritisku na sindikalne lidere prilikom nedavnog potpisivanja kolektivnog ugovora. Istina je da su predsednici tri reprezentativna sindikata nakon više od dva meseca razgovora i preko 30 održanih sastanaka postigli kompromis sa menadžmentom fabrike i potpisali kolektivni ugovor. Ne smemo zaboraviti da je prethodni kolektivni ugovor naneo ogromnu štetu fabrici jer nije adekvatno vrednovan rad, rezultati rada i stručnost. Budućnost fabrike i opstanak na svetskom tržištu su nezamislivi bez ovih elemenata u sistemu vrednovanja.

Iznošenjem dezinformacija u pomenutim medijima, zdušno potpomognutim pojedinim nezadovoljnim sindikatima koji nisu uspeli da obezbede reprezentativnost, te neistinitim objavama Udruženog sindikata Srbije „Sloga” na svom portalu, učinjen je još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije stanja u HK Krušik.

U kontekstu negativne medijske kampanje menadžment je dana 01.03.2021. godine organizovao sastanak sa predsednicima tri reprezentativna sindikata u nameri da preispita tok pregovora i validnost usaglašenih stavova unetih u tekst novog kolektivnog ugovora. Od predsednika sindikata „Sloga” i predsednika preostala dva sindikata u HK Krušik dobijena su čvrsta uveravanja da je kolektivni ugovor usvojen u tolerantnoj i otvorenoj atmosferi maksimalno uvažavajući ambijent u kome fabrika posluje.
Da li je ovo pokušaj perfidnog obmanjivanja javnosti i zaposlenih od strane lidera sindikata „Sloga” u HK Krušik i predsednika Udruženog sindikata Srbije „Sloga” ili je na pomolu raskol u njihovim redovima pokazaće vreme. Kako god bilo, evidentna je nervoza u centrali tog sindikata izazvana smanjenjem očekivanog sindikalnog budžeta. Tu je i propali pokušaj još jednog od sindikata da plasiranjem medijskih neistina o fabrici i davanjem lažnih obećanja pridobije radničke mase i na taj način obezbedi reprezentativnost u narednom trogodišnjem periodu. No, ne ljutimo se mi toliko na taj sindikat koliko na površno i neprofesionalno izveštavanje Dnevnog lista Danas iz srca Šumadije čiji izveštač već treću godinu pomno prati dešavanja u valjevskom gigantu, a još uvek nije u stanju da zapamti ni ime direktora.

Usvojenim kolektivnim ugovorom topli obrok iznosi 200 dinara neto, regres na godišnjem nivou iznosi neto 56.811,11 dinara, minuli rad iznosi 0,5%, što je daleko iznad zakonskog minimuma i daleko povoljnije od mnogih fabrika u Srbiji. Cena radnog sata je povećana za 57,00 dinara i biće predmet kontinuiranog usaglašavanja shodno ostvarenim rezultatima na nivou fabrike. Nakon novog kolektivnog ugovora prosečna neto zarada za 57 NK radnika sa najnižim grupama iznosi 47.620 dinara (najniža zarada u toj kategoriji je 41.939 dinara, a najviša 55.471 dinar za lica koja su efektivno radila ceo mesec) sa tendencijom daljeg rasta. Prosečna neto zarada na nivou kompanije u januaru iznosi 54.587 dinara. Istovremeno, predmetnim ugovorom akcenat je dat na politiku podsticaja kroz ličnu stimulaciju, napredovanje i stručno usavršavanje.

U narednom tromesečnom periodu u okviru dijaloga sa sindikalnim liderima pristupiće se detaljnoj analizi i reviziji prava na otežane uslove rada koje u fabrici trenutno ostvaruje preko 1400 zaposlenih. Ovo pravo nije ukinuto kako pomenuti nedobronamerni mediji to prenose već će nakon revizije pripadati samo onim radnicima koji zaista rade u otežanim uslovima. Uštede ostvarene u ovom segmentu omogućiće značajnija ulaganja u poboljšanje uslova rada. Krušiku je zbog negativne medijske kampanje u prethodne dve i po godine naneta velika štete. Očigledno je da vam je jedina namera da ovu državnu fabriku dovedete na najniže grane, a potom da to stanje obilato koristite za političke obračune sa vašim neistomišljenicima. Još jednom želimo da vam ukažemo da ovakvim činjenjem štetu ne nanosite samo Krušiku  već i njegovim kooperantima kojih ima preko dve stotine i koji zapošljavaju više hiljada radnika.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *