Press "Enter" to skip to content

Saopštenje HK Krušik povodom teksta objavljenog u listu Danas

Povodom tendencioznog saopštenja objavljenog u dnevnom listu Danas od 22.08.2020.godine i konstantnog obmanjivanja šire javnosti i zaposlenih, menadžment HK „Krušik” Valjevo iznosi sledeće:

“Započeti proces reorganizacije i racionalizacije poslovnih procesa i jasan strateški kurs koji dugoročno obezbeđuje potpunu i uspešnu konsolidaciju kompanije sasvim izvesno ne odgovara jednom manjem broju medijskih kuća u Srbiji i delu sindikalnih lidera u kompaniji.

Nažalost, te kuće kojima pripada i uređivačka ekipa pomenutog časopisa u kontinuitetu plasiraju dezinformacije ili neistine u cilju urušavanja Krušika i odbrambene industrije Srbije u celini uz istovremeno jačanje proizvodnih potencijala zemalja u neposrednom okruženju.

Interes kompanije je da sačuva kvalitetne, stručne, uspešne i posvećene kadrove. O tome najbolje svedoči činjenica da je u više navrata do sada, deo najkvalitetnijih radnika zaposlen na neodređeno vreme i ta praksa će se nastaviti i u narednom periodu. Takođe, kompanija je u prvoj polovini avgusta zaposlila grupu visokoobrazovanog inženjerskog kadra sa prestižnih tehničkih fakulteta u zemlji. Kako bi mogla da odgovori tehnološkim izazovima u oblasti savremenih odbrambenih tehnologije, sa posebnim osvrtom na raketni program, kompanija planira početkom oktobra da sprovede novi ciklus prijema 15 do 20 mladih inženjera koji su tokom studija postigli zavidne rezultate. Očekivanja su takođe da Krušik tokom naredne godine zaposli između 50 i 100 novih diplomiranih inženjera, a preobukom i prekvalifikacijom 200 do 300 zaposlenih iz postojećeg sastava osposobi za izvršavanje najsloženijih tehnoloških procesa.

Istovremeno, kompanija je čvrsto rešena da se razračuna sa onima koji su pribavili lažne diplome, koji su se na različite načine oglušili o radne obaveze i koji su veći deo trajanja ugovora na određeno vreme odsustvovali po raznim osnovama. Pojedini zaposleni su odsustvovali i više od 70% trajanja ugovornog perioda. Nažalost, manipulišući sa konkretnim brojkama, list Danas favorizuje upravo ovu kategoriju zaposlenih i na taj način javnosti šalje jasnu poruku o sopstvenom sistemu vrednosti.

Valja napomenuti da je menadžment u više navrata pokretao razgovore sa sindikalnim predstavnicima radi izmene kolektivnog ugovora u cilju povećanja cene radnog sata i smanjenja neprimereno visokih troškova koji nisu vezani za rezultat rada. Ovde posebno ističemo troškove regresa koji iznose 85.000 dinara neto po zaposlenom na godišnjem nivou i minulog rada koji se obračunava po stopi od 0,6% sa svaku godinu staža.

Takav Krušik u kome će se rad i rezultati rada posvećenih, vrednih i stručnih pojedinaca najviše vrednovati, nažalost ne odgovara ni listu Danas ni pojedinim sindikalnim liderima preko kojih se plasiraju ovakve i slične dezinformacije. Listu Danas odgovara Krušik u kome pojedini sindikalni predstavnici imaju veće zarade od najuspešnijih diplomiranih inženjera sa višegodišnjim iskustvom, Krušik koji će biti plodno tlo za razna spletkarenja i ucene, Krušik u kome nerad nadvlada rad, nepoštenje i bahatost nadvlada poštenje i pravo i iskreno domaće vaspitanje, a površnost i nestručnost nadvlada odgovornost i stručnost.

Njima i njima sličnima odgovara Krušik koji će tehnološki biti i ostati u 70-tim godinama prošlog veka i kao takav predstavljati neiscrpan izvor za naslađivanje tzv. istraživačkih novinara čije će kolumne sadržati sve, samo ne ono što treba da predstavlja prave vrednosti u ovoj zemlji”, navodi se u saopštenju HK Krušik.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *