Press "Enter" to skip to content

Ružić: Važan razvoj školskog sporta

Fizička aktivnost i bavljenje sportom u školskom uzrastu veoma je značajno za pravilan razvoj dece i zbog toga posebnu pažnju posvećujemo razvoju sporta u školi i važno da još jednom ukažemo na značaj ove teme, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Branko-Ruzic-Sport

On je na forumu o školskom sportu istakao da su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao temeljnim zakonom kojim se uređuje predunivezitetsko obrazovanje, postavljene su polazne osnove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Već u samim osnovnim postavkama obrazovno-vaspitnog sistema jasno se može uočiti značaj fizičkog i zdravstvenog vaspitanja dece i učenika, a koji je istaknut i u osnovnim ciljevima obrazovanja i vaspitanja“, rekao je on.

Dodao je da propisi daju dobru osnovu da se školski sport široko razvija i praktikuje, a posebno mesto dato je i u novoj Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine.

Tu je školski sport izdvojen kao jedan od strateških prioriteta i posebna pažnja biće posvećena njegovom unapređivanju u cilju razvoja zdravih životnih stilova građana. Ulažu se napori i u popularizaciju ženskog sporta“, rekao je Ružić.

Naglasio je da će Ministarstvo će pružiti podršku školama i izraditi stručno uputstvo za formiranje školskih sekcija, a biće urađena i analiza postojeće infrastrukture za školski sport i predloženi načini za unapređenje infrastrukture za ove potrebe.

Još jednom želim da istaknem da bavljenje sportom i obrazovanje ne mogu da budu na dva koloseka. To je jedan kolosek, koji decu uči etici, takmičarskom duhu, pravilima ponašanja i socijalizaciji. Kod njih gradi i moralne i lične vrednosti koje su garant da ćemo imati zrele ljude, koji će biti dragocen deo našeg društva“, istakao je on.

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić, koji je učestvovao na panelu o zdravim navikama za mlade, rekao je da među osnovnim ciljevima obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji jesu praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti, kao i pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima.

Koncepcija fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kojom obuhvatamo i školski sport, što je već istaknuto, zasniva se na jedinstvu nastave i ostalih sadržaja i aktivnosti iz ove oblasti koje škola realizuje“, rekao je Pašić.

Kako je objasnio, ovo jedinstvo pretpostavka je ostvarivanje cilja, a to je da učenik unapređuje fizičke sposobnosti, motoričke veštine i znanja iz oblasti fizičke i zdravstvene kulture, radi očuvanja zdravlja i primene pravilnog i redovnog fizičkog vežbanja u savremenim uslovima života i rada.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *