Press "Enter" to skip to content

Rotary klub Valjevo nastavio donaciju

Predstavnici Rotary kluba Valjevo,  posetili su Opštu bolnicu Valjevo, i isporučili još osam uređaja za prečišćavanje vazduha Odeljenju pedijatrije Opšte bolnice Valjevo. Ispred Rotary kluba Valjevo Aleksandar Đukić je naveo da se Rotary klub bavi se pre svega humanitarnim radom, odnosno pomoći lokalnoj zajednici u kojoj Rotariajnci, žive i rade.

U Opštoj bolnici Valjevo već dugi niz godina su uvek sa ciljem da pomognu u poboljšanju uslova. U ovom trenutku kada se Valjevo  suočava sa dva veoma teška i ozbiljna problema, Rotarijanci podržavaju najosetljivije stanovništvo i skreću pažnju na ozdbiljnu problematiku svih nas. Osim borbe u suzbijanju korona virusa, tu je i veliko aerozagađenje pa su se u klubu okupili oko ideje da se pomogne najosetljivijim grupama, tek rođenoj deci i pedijatrijskoj populaciji. Po rečima donatora u klubu će se angažovati da se sledeće godine nabave i novi filteri za donirane uređaje.

Dr Rada Nedeljković, pedijatar Opšte bolnice Valjevo, je prilikom uručenja donacije uz veliku zahvalnost u ime kolega sa Odeljenja pedijatrije i svih malih pacijenata koji koriste njihove usluge, navela da se ona i njene kolege upravo suočavaju sa dijagnozama kod dece koje mogu biti povezane sa aerozagađenjem, kao što su alergijske reakcije i astma. Što se tiče organizacije Odeljenja za pedijatriju u doba epidemije se poštuju svi algoritmi i protokoli, pa je naglasila dobru trijažu kao osnov za adekvatno zbrinjavanje i lečenje. Po njenim rečima zahvaljujući dobroj trijaži i saradnji sa primarnom zdravstvenom zaštitom i tercijarnim ustanovama, kod pedijatrijske populacije korona je davala blaže kliničke slike i oni su svi dobro zbrinjavani.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *