Press "Enter" to skip to content

RERI i Lokalni odgovor traže od nadležnih organa da razjasne dilemu vezano za izgradnju pogona za galvanizaciju fabrike Hansgrohe!

Povodom okončane Javne rasprave o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu pogona za galvanizaciju nemačke fabrike Hansgrohe, zajedničkim saopštenjem za javnost oglasila su se udruženja RERI iz Beograda i Lokalni odgovor odgovor iz Valjeva. Ova dva udruženja traže od nadležnih organa Republike Srbije da u što kraćem roku razjasne dilemu koja na javnoj prezentaciji nije razjašnjena – da li je investitor Hansgrohe u Valjevu već sagradio objekat za galvanizaciju bez saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i bez građevinske dozvole?

Javna-rasprava-Hansgrohe-13-1536x717
Sa održane Javne rasprave o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu pogona za galvanizaciju fabrike Hansgrohe / Foto: Valjevska posla

“Postupak javne prezentacije je sproveden tako da se javnost zbuni i obeshrabri da učestvuje u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, te da samo najuporniji odluče da se pojave na javnoj raspravi 20. maja”, preneta je u saopštenju izjava Miloša Veljovića, pravnog savetnika RERI-ja.

U saopštenju se navodi da su predstavnici zainteresovane javnosti, koji su učestvovali na javnoj prezentaciji, argumentovano ukazali na brojne nedostatke Studije o proceni uticaja, zahtevajući pojašnjenja od investitora i izrađivača studije. Međutim, kako se ističe, umesto odgovora, učesnici su od navedenih lica dobijali uglavnom neprecizne i neodređene odgovore, poput “Proverićemo”, “Proverićemo, pa ćemo javiti”, što je učesnike rasprave na kraju ostavilo sa još više pitanja.

“Tako je obesmišljena svrha javne rasprave na kojoj bi učesnici skupa trebalo da razmenjuju mišljenja, iznose primedbe, komentare, sugestije i postavljaju pitanja izrađivaču studije u vezi sa projektom koji je predmet javne rasprave, uz mogućnost da na njih dobiju jasne i smislene odgovore. “Potrebna su nam radna mesta i nove tehnologije. Ali nam je podjednako potrebna i evropska poslovna kultura koja podrazumeva poštovanje zakona”, ističe Slavica Pantić, pravna savetnica Lokalnog odgovora. “Ministarstvo životne sredine bi trebalo da primenjuje propise o životnoj sredini u interesu građana, a investitori ne treba da čine krivična dela i da grade bez dozvole”, ističe Slavica Pantić. Investitor Hansgrohe doo u Valjevu pribegava nezakonitoj praksi razdvajanja jedinstvenog projekta na više manjih. A, na Javnoj prezentaciji Studije, učesnici su saznali da bi Ministarstvo zaštite životne sredine “kada bi se pitalo” zabranilo veštačko razdvajanje projekta”, preneto je u informaciji za javnost.

Studija o proceni uticaja pogona za galvanizaciju fabrike slavina Hansgrohe nije izrađena u skladu sa propisima, jer nedostaju ključni podaci koje je izrađivač studije bio dužan da pruži, a kako bi se moglo utvrditi postojeće stanje životne sredine i predvidele adekvatne mere zaštite životne sredine, smatraju iz RERI-ja i Lokalnog odgovora. Iz ovih udruženja takođe ukazuju da podaci o emisijama u vazduh iz pojedinih postrojenja fabrike slavina Hansgrohe nisu potpuni, jer navedeni emiteri nisu povezani sa tehnološkim procesima. Pored toga, kako navode, nisu prikazane njihove lokacije i fizičke karakteristike, kao ni ukupne emisije svih zagađujućih materija.

“Izrađivač studije o proceni uticaja pogona galvanizacije na životnu sredinu preduzeće Envico doo se poziva i koristi podatke i razmatra mere iz Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2022. do 2027. godine koji nije dobio saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, niti je usvojen. Izrađivač studije nije mogao koristiti podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu budući da Grad Valjevo ne poseduje ažuran lokalni registar izvora zagađenja. Studija nije dala odgovor na pitanje kakav će biti uticaj emisija iz fabrike Hansgrohe na kvalitet vazduha u Valjevu, iako prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kao i po podacima lokalnog monitoringa vazduh u Valjevu spada u najslabiju, treću kategoriju zbog prekomerne godišnje koncentracije suspendovanih čestica prašine, PM 10 čestica”, pojašnjava se.

Dato je objašnjenje da je galvanizacija elektrohemijski proces kojim se nanosi tanak metalni sloj na površinu predmeta, tako što se struja propušta kroz hemijski rastvor u koji je uronjen predmet, zatim da se odlivci nakon proizvodnje u livnici mašinski obrađuju, kao i da će se za galvanizaciju komponenti, koje dolaze iz procesa mašinske obrade i poliranja, koristiti nikl, hrom i bakar, dok se u procesu galvanizacije cinka bakrom koristi cijanid.

“Navedeni tehnološki procesi i postupci izrade slavina predstavljaju jedinstven i nedeljiv proizvodni proces. Zbog toga nije moguće organizovati proizvodnju slavina, ako nisu izgrađeni svi objekti u kojima se pomenuta proizvodnja odvija. Kao odgovor na tako složen problem, investitori u pribavljanju urbanističke i tehničke dokumentacije i izgradnji praktikuju salami slicing, veštačko razdvajanje realizacije projekta na manje celine kako bi se izbegla procena uticaja na životnu sredinu, prikrio ili umanjio ukupan uticaj svih delova projekta, odnosno svih proizvodnih procesa na životnu sredinu”, nabodi se na kraju zajedničkog saopoštenja za javnost RERI-ja i Lokalnog odgovora.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *