Press "Enter" to skip to content

„REHABILITACIJA DECE“ U ČIGOTI U CILJU PREVENCIJE KOMPIKACIJA GOJAZNOSTI

Radi prevencije gojaznosti kod dece i komplikacija poput metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti, Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) obezbeđuje rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Čigota kroz takozvani “Čigotica program”.

20221025_074241
VD DIREKTOR FILIJALE Milan Vilotić

Program „Čigotica” je veoma popularan i zahvaljujući timu koji čine pedijatar, endokrinolog, specijalista fizikalne medicine, psiholog, dijetetičar, medicinske sestre, fizioterapeuti i animatori omogućen je multidisciplinaran pristup i lečenje gojaznosti dece.

Planirane fizičke aktivnosti su vežbe u vodi, plivanje, dve šetnje do 60 minutana stazama dugim od tri do sedam kilometara, vežbeo blikovanja, jačanja pojedinih mišićnih grupa bez rekvizita i sa rekvizitima u sali, kao i aktivnosti na sportskim terenima.

Rehabilitacija traje 21 dan, deca i adolescenti između 12 i 18 godine dva puta mogu biti upućeni na rehabilitaciju u različitim kalendarskim godinama.

Svako treće dete u Srbiji ima višak kilograma. To je veoma zabrinjavajući podatak, s obzirom na to da gojazna deca imaju povećan rizik za razvoj mnogih metaboličkih bolesti kao što je dijabetes, a gojaznost kod dece je značajan faktor rizika i za oboljevanje u odraslom dobu.

Indikacija za upućivanje na rehabilitaciju dece u Čigoti je dijagnostifikovan indeks telesne mase veći od 95 percentila ili plus dve standardne devijacije za pol i uzrast. Deca seupućuju u Čigotu na osnovu uputa izabranog pedijatra i saglasnosti lekarske komisije Filijale.

Ovo je jedinstveni državni projekat u regionu koji ne podrazumeva samo lečenje gojaznosti već i svojevrsnu edukaciju o zdravom načinu života i menjanju navika. Najvažniji cilj programa je da kod mlade populacije budu prevenirane komplikacije gojaznosti.

Apelujemo na roditelje da se blagovremeno obrate pedijatru svog deteta koji će proceniti neophodnost upućivanja u Čigotu i izdati odgovarajući izveštaj i uput.

VD DIREKTORA FILIJALE

Milan Vilotić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *