Press "Enter" to skip to content

Proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada Valjeva

Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije grada Valjeva i procene da je deo teritorije grada Valjeva (Osladić, Miličinica i Oglađenovac) ugrožen usled elementarne nepogode-grada, proglašava se vanredna situacija na delu teritorije grada Valjeva (Osladić, Miličinica, Oglađenovac), radi saniranja štete na stambenim i pomoćnim objektima.

Vanredna situacija proglašava se jer su nastale štete na domaćinstvima, takvog obima i inteziteta da njihove posledice nije moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo otklanjanje neophodno upotrebiti dodatna sredstva i snage.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Štab za vanredne situacije grada Valjeva, u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u “Službenom glasniku grada Valjeva”.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *