Press "Enter" to skip to content

Predstavljen Program razvoja turizma Grada Valjeva za period od sedam godina – akcenat na kongresni, avanturistički i kulturni turizam!

Tri su segmenta na koje se fokusira Program razvoja turizma grada Valjeva za period od 2023. do 2030. godine – na razvoj MICE turizma, odnosno organizaciju događaja, konferencija i kongresa na teritoriji grada, budući da je to platežno jako zahvalna ciljna grupa, zatim na turizam posebnog interesa odnosno sve ono što se temelji na prirodi našeg okruženja (avanturistički turizam) i na kulturni turizam koji obuhvata i manastire i kulturno nasleđe, izneo je Valjevac Miloš Gajić, saradnik Centra za istraživanje studija turizma iz Novog Sada koji je izradio ovaj stratški dokument.

IMG_20240409_110120

Program je osmišljen i napravljen u skladu sa Zakonom o turizmu, Zakonom o ugostiteljstvu i Strategijom razvoja turizma koju je propisalo resorno ministarstvo i u prvom svom delu se bavi analizom trenutnog stanja, dok u drugom delu daje konkretne predloge za unapređenje određenih turističkih proizvoda, za unapređenje konkurentske prednosti, definiše posebne ciljeve i sve ono što Valjevo ima kao resursnu osnovu, a što treba favorizovati i pretočiti u turističke proizvode kako bi se povećao broj turista.

IMG_20240409_110632

Kao slabe tačke valjevskog turizma, ali i većine gradova i mesta u Srbiji, Gajić navodi probleme saobraćajne infrastructure i nedostatak stručnog kadra u turizmu ili njegove kontinuirane edukacije, a kao osnovnu prednost u odnosu na druge, ukazuje na prirodne celine, od kojih su neke dobro iskorišćene i stavljene u turističku funkciju, a neke su i dalje na nivou potencijala.

IMG_20240409_110552

“Trenutno se Divčibare najviše izdvajaju, iako možemo da diskutujemo oko toga da li ta destinacija ide u dobrom pravcu ili to može drugačije, ali svakako su najveći magnet za najveće tržišta Beograda i Novog Sada, tržišta od otprilike dva i po miliona potencijalnih gostiju i turista. Imamo i noćenja koja se ostvaruju u samom gradu, ona su nešto kraća po dužini boravka u odnosu na samo Divčibare. Kada dolaze u grad, važno je definisati turistički proizvod, da ne dolaze i nasumično obilaze Kulu Nenadović ili Muselimov konak ili da odu na Gradac, već da se uobliče ti turistički proizvodu, da se integrišu i da tako objedinjenu celinu predstavimo turistima, od čega će se kasnije stvoriti brand grada. Velika prednost grada je kulturna zaostavština koja je na neki način razvijena, ali sve to treba posmatrati na održiv način. Važno je da ne narušimo postojeće destinacije, poput Gradca koji je izuzetno atraktivan, koji prima sve više izletnika, da ne kažem turisti svake godine, ali koji nema neki jasan pravac i model upravljanja i zbog toga trpi sve ono što mi u Valjevu znamo da Gradac trpi”, ukazao je Gajić uz napomenu da je prilikom izrade programa održano 19 konsultatitivnih sastanaka sa predstavnicima grada, nevladinog sektora, akademskog sektora (Poslovna škola i Singidunum), kao i brojna anketiranja, što terenska, što digitalna, u koja je uključeno više od stotinu turista.

IMG_20240409_105944

Programom su definisani i različiti marketing alati i promotivne aktivnosti koji bi trebalo da turističku ponudu Valjeva približe zemljama regiona, a ne samo turistima iz Srbije. Ponuđeni su konkretni predlozi kako da se iskoriste najnoviji trendovi, brzi i kratkoročni, ali koji daju jako dobre rezultate, od toga na kojim platformama treba promovisati tu ponudu, kako ih iskoristiti, koji su trenutno najaktuelniji mediji za promovisanje, da li su to kratke video forme, fotografije, portali i tako dalje.

IMG_20240409_110243

“Program daje smernice, on nije obavezujući. Nadamo se da će Grad, Turistička organizacija i ostali turistički akteri ispratiti to. Ukoliko se isprati, programom su definisani parametri koji govore o rastu koji se može dogoditi u narednom nekom periodu, pa je predstavljeno da se očekuje kumulativan rast od 30% više noćenja u narednih 7 godina u samom gradu, nešto manje na Divčibarama i to je potpuno realno budući da to nisu neki preveliki zahtevi, da se radi o nekim organizacionim stvarima, dakle samo posložavanju postojećeg stanja u bolju organizaciju. Predviđene su i neke investicije, pogotovo za MICE turizam, jer da bismo to razvijali, potrebno je da imamo kapacitete i infrastrukturu (konferencijske sale, kongrese…)”, naveo je Gajić.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *