Press "Enter" to skip to content

Poruka poslata sa tribine na temu nasilja u porodici i maloletničke delikvencije – povećati broj stučnih lica koja se bave ovom problematikom!

Tribina na temu nasilja u porodici i maloletničke delikvencije koja je prošle nedelje održana u holu Centra za kulturu Valjevo, donela je neke ohrabrujuće podatke, ali i ukazala na probleme sa kojima se nadležni susreću na terenu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu Odeljenja kriminalističke policije Jasmina Pušić i Jelena Piljić Nikićević, sudija za maloletnike Višeg suda u Valjevu Dragan Obradović i koordinator za nasilje u porodici u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu Nevena Matić izneli su neke podatke i svoja zapažanja do kojih su došli radom u ovoj delikatnoj oblasti.

1689849764477

Kada je u pitanju maloletnička delikvencija na području Kolubarskog okruga ono što je moglo da se čuje na tribini je da je situacija zaista stabilna, da broj tih krivičnih dela nije u porastu, naveo je sudija za maloletnike Višeg suda u Valjevu Dragan Obradović.

„Iako je situacija stabilna, mora se konstatovati da imamo sve vrste maloletničkog kriminaliteta u smislu izvršenih krivčnih dela, od najtežih do najlakših, s tim da mi maloletnički kriminalitet ne iznosimo u medije, u smislu da govorimo o tim krivičnim delima, koja su to krivična dela koja maloletnici vrše jer štitimo s jedne strane te maloletnike izvršioce, ali i žrtve i nama je cilj da se što bezbolnije prođe kroz te postupke, apsolutno za sve! Pre svega gledamo da zaštitimo, ako su u oba slučaja maloletna lica u pitanju, i jednu i drugu stranu i gledamo da delujemo i preventivno i sa druge strane, ako je to neophodno, i onom krajnjom, represivnom merom“, pojasnio je Obradović i dodao da je u proteklom periodu zabeležen širok spektar krivičnih dela i širok spektar sankcija koje su izrekli prema maloletnicima, počev od najblažih vaspitnih mera i do najtežih, a to su kazne maloletničkog zatvora, odnosno najteža mera bezbednosti koja se može izreći prema nekom maloletniku, a to je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

„Dobro je što je broj maloletničkih krivičnih dela godinama u jednom stabilnom broju, u blagom opadanju, ali imamo situacije povratnika u pojedinim opštinama na teritoriji Kolubarskog okruga, taj broj povratnika nije veliki, ali je stabilan“, konstatovao je sudija za maloletnike Višeg suda u Valjevu.

1689849764473

Kada je u pitanju nasilje u porodici, moglo se čuti da postoji odlična koordinacija i saradnja između svih nadležnih organa na području Valjeva u pogledu sprečavanja nasilja u porodici. Takođe, čulo se i da maloletnici vrše ta krivična dela nasilja u porodici, to nije veliki broj, ali se i oni pojavljuju kao izvršioci.

„Poruka koju smo mogli da čujemo je da neophodno da se u Policijskoj upravi u Valjevu poveća broj inspektora koji rade maloletničku problematiku, jer jedan inspektor koji formalno radi samo to, objektivno nije dovoljan. S druge strane, neophodno je povećati i broj zaposlenih u Centrima za socijalni rad, ne samo u Valjevu nego na celom području Kolubarskog okruga jer svi centri imaju problem nedostatka zapsolenih zbog ograničenja koja postoje na nivou države od 2014. godine. Postoji prirodni odliv ljudi, a ne vrši se popuna, tako da u velikom broj centara nedostaju pedagozi, psiholozi i samim tim to utiče na brzinu i kvalitet rada, saradnje kada je reč o nasilju u porodici i sprečavanju nasilja u porodici, na kvalitet i brzinu saradnje i rada policije i centara koji prvi postupaju, na izveštaje koje zaposleni u centrima dostavljaju s obzirom da se njima nadležnost stalno povećava“, ukazao je Obradović.

„Naša molba je da se insistira kod MUP-a Srbije gledano za njihov delokrug rada da se poveća broj inspektora za maloletnike koji mogu da rade ovaj izuzetno odgovoran posao jer od maloletnih izvršilaca prekršaja i krivičnih dela sve ostalo počinje. Kada su u pitanju škole skoro isti ili sličan problem se javlja, nedostatak pedagoga, psihologa imamo u svakoj osnovnoj školi. Ne želimo da nam se desi slučaj kao u Beogradu, ali većina osnovnih i srednjih škola nema dovoljan, da ne kažem odgovarajući broj zaposlenih osoba tog profila. Timovi za koordinaciju za sprečavanje nasilja u školama rade, ali ako nemate dovoljan broj ljudi tačno određenog profila to sasvim sigurno utiče na kvalitet rada i samim tim neke stvari mogu da se previde i da dođe do neželjenih posledica“, upozorava sudija za maloletnike Višeg suda u Valjevu Dragan Obradović.

B. M.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *