Press "Enter" to skip to content

OTVARANJE IZLOŽBE DEJANA ULARDŽIĆA “OČI STVARNOSTI” – MODERNA GALERIJA VALJEVO

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe Dejana Ulardžića Oči stvarnosti u subotu 15. juna 2024. godine u 12 časova u Modernoj galeriji Valjevo. Izložbom Oči stvarnosti obuhvaćena su pedeset četiri rada nastala u peroidu od 1981. do 2024. godine. Reč je o crtežima, slikama i minijaturama. Dejan Ulardžić razumeva sliku kao površinu u čijim okvirima se razvija mogućnost stvaranja novih svetova. Istraživanje uloge subjekta u procesima njihovog modifikovanja i umnožavanja okosnica je umetnikovog stvaralaštva. Narativ potencijalnih svetova počiva na relacijama predstavljenih skupova subjekata i njihovom imenovanju.

ДЕЈАН УЛАРЏИЋ_ПЛАКАТ

Izložbu prati katalog sa izvodima iz likovne kritike autora: Đorđa Kadijevića, Siniše Vukovića, Olge Perović, Koste Vasiljkovića, Dejana Đorića i Dragana Jovanovića Danilova. Svako od pisaca je istakao različita likovna i idejna svojstva Ulardžićevih radova. Naziv izložbe je zasnovan na naslovu teksta Olge Perović. Autorka ukazuje da: Veći broj Ulardžićevih slika ima korotnocrnu pozadinu na kojoj se u srebrnastom bljesku kovitla čudni svijet ljudskih i čovekolikih bića u stanju neprekidne metamorfoze i uzbuđenja. Na tim čudnim bićima upadljive su oči u kojima plamti užas, ali i čuđenje i molba, nespokoj ali i razumijevanje: oči koje posmatrača vezuju za platno i sadržaj o kome se mora razmišljati. To je jedina ikonografija u kojoj se antropomorfni oblici neprekidno mijenjaju, dopunjavaju raznim likovima i predmetima, u kojoj se pred očima sa slike i očima posmatrača gradi pravi smisao dela.

Đorđe Kadijević analizira uticaj grupe Mediala na umetnikov rad: Ulardžić je, dakle, blizak klasičnim medialcima po svom metafizičkom posmatranju predmeta, po potrebi da izrazi ono unutarnje osećanje „svesne podsvesti“, koje predstavlja glavnu opsesiju prave slikarske fantastike. Za razliku od starih medialaca, Ulardžić ima više nadrealističke mašte. Njegova invencija u nabrajanju detalja izgleda nepresušna. U tom mnoštvu artikulisanih pojedinosti ljudskih lica i udova i krhotina prepoznatljivih predmeta, Ulardžić seže do samog vrela one paranoične mašte o kojoj govori Dali. Kosta Vasiljković piše da: …njegovo slikarstvo postaje jedna svojevrsna tema con variazione jednog opsesivnog prizora koji čini/predstavlja jedna fantazmagorična, groteskna galaksija haotično isprepletenih i unezverenih ljudskih kreatura (u čijim se očima cakli možda svetlost preobraženja u okružju demonske tame), fantastičnog bilja, životinja i partikula rekvizita ljudskog okruženja: galaksija zatečena u trenutku orgija nekakvog hipotetičkog furioznog tajfuna (ili u trenutku stravične tišine post festum); ceo prizor deluje i kao nekakav mentalni hepening sa pretpostavljenim sadržajem eshatološkog dance macabre-a.

Dragan Jovanović Danilov o minijaturama Dejana Ulardžića kaže: Minijatura ovom umetniku pruža mogućnost za sažimanje, kristalizaciju. Čar njegovih minijatura jeste u tome što se, posmatrajući ih, osećamo uvećanim. Ulardžićeva minijatura računa sa jednom unutarnjom ogromnošću. Minijaturist zgušnjava, kondenzuje da bi dospeo do nadlične istine.

Izložba traje do 15. avgusta 2024. godine i prva je samostalna izložba Dejana Ulardžića u Modernoj galeriji Valjevo.

BIOGRAFIJA

Dejan V. Ulardžić (Šabac, 1956) član je ULUS-a od 1983. godine.

Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama i priredio je 32 samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu. Za svoje slikarstvo osvojio je 10 nagrada, kao što su nagrada na poslednjem Jugoslovenskom IV Bijenalu fantastike U svetlosti Milene i prve nagrade na III Međunarodnom Bijenalu umetnosti minijature. Dela mu se nalaze u Svetskom centru sećanja na holokaust – Jad Vašem, Jerusalim, muzeju fantastičnog slikarstva Château Gruyére, Švajcarska, kao i u mnogim privatnim kolekcijama i muzejima u zemlji i inostranstvu.

O stvaralaštvu Dejana Ulardžića objavljene su tri monografije i jedan film:

Ako – Đorđe Kadijević, Dejan Đorić i Mihailo Đoković Tikalo, 1996.

Molitva – Etienne Chatton, Olga Perović, 2015.

Vera – Đorđe Kadijević, Etienne Chatton, Kosta Vasiljković, Dragan Jovanović Danilov, Dejan Đorić, 2018.

Slutnja, film, režija Vesko Butrić, RTS proizvodnja, 2015.

Živi i stvara u Šapcu.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *