Press "Enter" to skip to content

OTVARANJE IZLOŽBE “BIJENALE FANTASTIKE 2023”

Moderna galerija Vas na otvaranje gostujuće izložbe „Drugo bijenale fantastike” u subotu 02. decembra 2023. godine u 12 časova u Modernoj galeriji Valjevo.

Pozivnica MG

Fondacija Mihajlović – Feniks je osnovala „Bijenale fantastike” 2021. godine sa željom da podstakne negovanje umetnosti nadrealnog, metafizičkog i simboličkog slikarstva. Bijenale je zamišljeno kao pregled jednog toka savremenog likovnog stvaralaštva koji svoja uporišta pronalazi u interpretacijama nasleđa nadrealizma. Moderne galerija Valjevo je prepoznala značaj ove manifestacije u njenim nastojanjima da prezentuje fenomene savremene umetnosti i orjentisanosti ka istraživanju pojma realizam u likovnim umetnostima. Izložba „Drugo bijenale fantastike” obuhvata radove 29 autora različitih poetika: Sergej Aparin, Veljko Valjarević, Rade Vujačić, Mateo Delale Putniković, Budimir Dimitrijević, Vladimir Dunjić, Nemanja Mate Đorđević, Mihailo Đoković Tikalo, Ivan Đurišić, Radovan Jandrić, Dobrica Jovanović, Ivan Karafilovski, Ranko Krstajić, Zoran Krulj, Slavko Krunić, Vladimir Lalić, Predrag Peđa Milošević, Hana Mirkov, Petar Mošić, Maja Obradović, Snežana Petrović, Marijana Rakićević, Roku Sasaki, Milan Stepović, Predrag Todorović, Goran Ćetković, Dejan Ulardžić, Suzana Dželatović, Elizabeth-Liba Waring Stambollion. Pisac teksta za katalog izložbe Irina Tomić, naglašava da: „Fantastika, kako je već pomenuto, nije eskapizam. Ona je, naprotiv, sastavni i kreativni deo svakog ljudskog bića jer svi sanjamo i u snovima upoznajemo i/ili stavarmo neverovatne svetove i bića. Španski pisac i filozof Miguel Unamuno je definisao ljudska bića kao ‘san koji sanja’.” Selekcija radova je poverena žiriju koji su činili: Željko Đurović, akademki slikar; dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti i dr um. Snežana Petrović, akademska umetnica. Izložba u Modernoj galeriji Valjevo traje do 15. januara 2024. godine.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *