Press "Enter" to skip to content

Održana tribina o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom

Članica “Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava” i saradnica Organizacije za podršku ženama s invaliditetom “Iz kruga Vojvodina”, Svetlana Janković Beljanski, održala je tribinu sa ženama iz valjevskih udruženja cerebralne paralize i multiple skleroze. Cilj tribine je osnaživanje žena sa različitim vrstama invaliditeta za samozastupanje i osvešćivanje važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja. U razgovoru održanom u Muzeju zavičajnih pisaca učestovala je i dr Ivana Rakić, ginekološkinja u Domu zdravlja Valjevo.

Inicijativa-2

Tribina je održana u okviru projekta “Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika”. Projekat realizuje Оrganizacija za podršku ženama s invaliditetom “Iz kruga Vojvodina”, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA). Projektne aktivnosti će realizovati članice Inicijative iz Novog Kneževca, Užica, Temerina, Vranja, Raške i Valjeva.

Cilj projekta je da se poveća nacionalni kapacitet za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, da se omogući da žene sa invaliditetom donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Svetlana Janković Beljanski je prisutnim ženama predstavila značaj i ciljeve projekta, navodeći da osim osvešćivanja žena sa invaliditetom o važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja i njihovog osnaživanja, ovaj projekat senzibiliše zdravstvene radnike, tako da je u julu održana edukativna sesija u Ginekološkoj službi Doma zdravlja u Valjevu. Saradnja je nastavljena gostovanjem dr Ivane Rakić na ovoj tribini. Svetlana je navela mogućnost organizovanja pregleda žena sa invaliditetom u Domu zdravlja, što je potvrdila i dr Rakić.

Inicjativa-3

Dr Ivana Rakić sa Odeljenja ginekologije pružila je podršku okupljenim ženama i ponudila sve vidove pomoći i saradnje.

“Drago mi je da možemo neposredno da razgovaramo o problemima koje imaju žene sa različitim vrstama invaliditeta. Znam da su u našoj zemlji žene sa invaliditetom prepoznate kao aseksualne, skrajnute u svojim porodicama i uzajednici. Dom zdravlja je pristupačan i imamo adekvatnu opremu kako bismo obavili preglede žena sa invaliditetom. Važno je da žena bar jednom godišnje dođe na preventivne preglede zbog sve zastupljenijeg karcinoma grlića materice, a sada su za mlađe osobe i u Srbiji dostupne vakcine protiv Humanog papiloma virusa, koji je izazivač ove bolesti”, rekla je dr Ivana Rakić.

Istaknuto je da je veći problem doći do zgrade Doma zdravlja, nego se kretati u samom Domu zdravlja. Prisutne žene su iznosile deo svojih problema i prepreka s kojima se suočavaju i postavljale konkretna pitanja doktorki Rakić.

Organizacija “Iz kruga Vojvodina” je, u saradnji sa UNFPA, sprovela nekoliko inicijativa koje su bile usmerene na jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom za samozastupanje i zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava u navedenih šest lokalnih zajednica, među kojima je i Valjevo. Zahvaljujući intenzivnoj mentorskoj podršci žene sa invaliditetom su osnažene da mapiraju postojeće barijere na planu očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, da ih prezentuju javnosti i ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da sprovedu konkretne akcije zagovaranja za poboljšanje situacije.

Inicijativa-1

Pored uspešnih akcija, neposredan rezultat bilo je i osnivanje mreže “Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava”. Nastavkom projektnih aktivnosti dodatno se podržava i osnažuje kapacitet mreže u opštinama u kojima je ostvaren vidljiv napredak, kao i za proširenje njenog delovanja na druge lokalne sredine.

Projektom su predviđeni paralelni edukativni programi, kako za žene s različitim vrstama invaliditeta, u cilju njihovog osnaživanja za samozastupanje i osvešćivanja važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, tako i za medicinske stručnjake kako bi se unapredilo njihovo postupanje sa ženama sa invaliditetom na ginekološkim odeljenjima, bez diskriminacije i komunikacionih barijera.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *