Press "Enter" to skip to content

Odluka JKP “Vidrak“ Valjevo o uslovima i načinu regulisanja dugovanja

U cilju regulisanja duga po osnovu komunalne usluge iznošenja komunalnog otpada JKP“ VIDRAK“ Valjevo obaveštava korisnike usluga o mogućnosti otpisa kamate i sklapanja sporazuma na 12 rata.

Na sednici Nadzornog odbora održanoj 18.02.2022.godine doneta je Odluka o uslovima i načinu regulisanja neizmirenih dugovanja za pruženu uslugu iznošenja komunalnog otpada broj 01-872/1-22 koja se odnosi na korisnike usluga JKP „VIDRAK“ Valjevo.

Odlukom je definisan način otpisa kamate za dužnike protiv kojih je pokrenut postupak prinudne naplate kao i za korisnike koji nisu tuženi a koji duguju veće iznose za duži vremenski period.
U cilju obaveštavanja šire javnosti molimo Vas da se u vašem sredstvu informisanja objavi informacija.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *