Press "Enter" to skip to content

Obrazovanjem ka unapređenju položaja Roma i Romkinja

Potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović ukazala je danas, povodom Međunarodnog dana Roma, na važnost integrisanog i sistematskog napora ka uklanjanju svih oblika diskriminacije i neravnopravnog tretmana sa kojim se naše sugrađanke i sugrađani iz romske populacije susreću.

Zorana-Mihajlovic-1024x683-1

Mihajlović, koja je i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, istakla je u izjavi za javnost da, pre svega, moramo uzeti u obzir to da oni pripadaju marginalizovanoj grupi društva, a to se najviše odnosi na žene i decu, koji su višestruko ranjivi i čiji položaj moramo da zajedničkim snagama unapređujemo.

Ona je naglasila da je Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova, koja je osnovana 2019. godine na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Unicefa, jedan od retkih primera zajedničkog organizovanja i integrisanog rada na otklanjanju institucionalnih i društvenih prepreka sa kojima se suočavaju deca u riziku od ranih brakova.

Potpredsednica Vlade je napomenula da su zakonodavni i strateški okvir odlična osnova za ovu borbu, te da je politička volja za unapređenje položaja Roma i Romkinja neupitna, a da je saradnja među relevantnim institucijama, organizacijama i ekspertima u oblasti okončanja dečjih brakova uspostavljena.

Prema njenim rečima, procenat dečjih brakova u romskim podstandardnim naseljima je i dalje 56 odsto, što nam pokazuje da su potrebne sistematične i inkluzivne mere koje će doprineti osnaživanju žena i devojčica i otklanjanju ovih štetnih praksi.

Jedan od načina da se radi na prevenciji dečjih brakova jeste obrazovanje, stoga je važno da uložimo dodatne napore da smanjimo osipanje romskih devojčica iz škola i da radimo na njihovoj punoj integraciji u osnovno, ali i srednje i visoko obrazovanje, zaključila je Mihajlović.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *