Press "Enter" to skip to content

NOVA SEPTIČKA JAME NA OBALAMA REKE GRADAC – alarmi iz Ekološkog društva “Gradac” i valjevskog vodovoda

Na zaštićenom delu reke Gradac, uz jedan od bespravno podignutih objekata, ovih dana je “nikla” i septička jama otvorenog tipa, samo 100 metara iznad vodozahvata “Ploče” sa koga se vodom snabdeva Valjevo. U Ekološkom društvu Gradac, koje se stara o zaštićenom toku reke, ističu da će dograđena septička jama predstavljati opasnost od fekalija i drugih nečistoća, koje bi mogle završiti u jednom od najčistijih vodotokova u Srbiji, onog trenutka kada bude puštena u funkciju.Ivan Filipović, direktor “Vodovoda -Valjevo”, takodje, izražava zabrinutost zbog nekontrolisane gradnje na obalama reke Gradac u neposrednoj blizini vodozahvata “Ploče” I najavljuje prijave nadležnim inspekcijskim organima odmah nakon prvomajskih praznika.

gradac-sept.jama-4

gradac-sept.jama-3

Milica Sredojević, predsednica Ekološkog društva Gradac, ističe da je Gradac svrstan u drugi stepen zaštite, što pretpostavlja zabranu gradnje bilo kakvih objekata, divlju seču, ili izvođenje drugih radova koji mogu ugroziti prirodno dobro i da su gradnju novog objekta prijavili nadležnim inspekcijama.

milica-eko.gradac-valjevo

“Duboko verujemo da će inspekcijski organi i komunalna policija ovoga puta reagovati. Mada, u poslednjih par godina ljudi su počeli da se ponašaju dosta bahato u kanjonu Gradca. Imali smo dosta bespravnih seča i niko, nijedna nadležna institucija nije reagovala. Mi u zaštićenom delu imamo preko 10 divljih, nelegalizovanih objekata, koji su izgrađeni bez dozvola, i to u delu reke gde je gradnja najstrože zabranjena. Primera radi, iznad Degurića je jedna vila sa septičkom jamom. Gde se te fekalije slivaju? Pa u reku Gradac. Niko ne reaguje“, ukazuje Milica Sredojević.

Iz Ekološkog društva apeluju na institucije da se konačno pokrenu i počnu da rade svoj posao u skladu sa zakonom jer štite, kako kažu, najčistiju reku u Srbiji u kojoj još živi vidra, kao vrsta koja se u prirodi sve ređe sreće.

“Vidri više u ovom donjem delu Gradca, gde je krenula gradnja, nema. One su se povukle iznad, u deo zaštićenog dobra, od erozivne brane prema Bukovskoj reci. Tamo ih ima puno, a ovde u ovom delu više ne. Znači, tamo gde je čovek umešao svoje prste, vidri nema, priroda se povlači”, objašnjava Sredojević.

Ona kaže da sledeće godine ponovo dolaze iz resornog ministarstva da uzorkuju vodu.

“Da li ćemo i posle toga moći da kažemo da imamo najčistiju reku u Srbiji? Teško, ako u nju izlivamo kanalizaciju“, poručuje ona.

Direktor JKP “Vodovod – Valjevo” kaže da je zabrinut zbog najnovijih dešavanja u neposrednoj blizini vodozahvata “Ploče” I da će se , tim povodom, obratiti nadležnim inspekcijskim organima odmah nakon prvomajskih praznika.

“ Niko me zvanično nije obavesti, niti pitao za mišljenje kada je u pitanju novi objekat na reci Gradac u neposrednoj blizini našeg vodozahvata. Septička jama je opasnost , bez obzira na to da li je vodonepropustiva ili ne, jer nama niko ne garantuje da će se sa njom rukovati u skladu sa strogim procedurama, da li će blagovremeno biti pražnjena I slično… Ko će to kontrolisati? Zabrinuti smo ne samo zbog nove septičke jame u okviru objekta, za koji, čujem, da je u procesu legalizacije, već I zbog mnogih drugih nedozvoljenih aktivnosti, uzvodno od vodozahvata rekom Gradac”, kaže direktor Ivan Filipović.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *