Press "Enter" to skip to content

Ministarstvo odobrilo dva važna projekta valjevskom Odseku Akademije Zapadna Srbija

Valjevski Odsek Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija je na javnom konkursu dobio sredstva za dva projekata koja se finansiraju u okviru programa „Razvoj visokog obrazovanja“. Konkurs je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sa ciljem da pruži podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa.

Prvi projekat odobren jedinoj državnoj visokoškolskoj instituciji u Valjevu nosi naziv “Portal za digitalno učenje u funkciji razvoja preduzetništva i podsticanja zapošljavanja studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo u epidemiološkim uslovima” (DIGITEDU).

Ovaj projekat podrazumeva kreiranje portala i formiranje „Centra za digitalno učenje“ koji će u epidemiološkim uslovima poslužiti kao uspešan model učenja na daljinu, onlajn ispunjavanja predispitnih obaveza, kontinuiranog napretka razvoja digitalnih i preduzetničkih kompetencija studenata, nastavnika i saradnika kroz izabrane predmete iz oblasti računovodstva, revizije i oporezivanja, te unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje primenom najsavremenijih informaciono-komunikacionih sistema.

Studenti će u toku nastave, preko Portala i u „Centru za digitalno učenje“, koristiti digitalne alate i to za evidenciju složenih poslovnih promena i izradu finansijskih izveštaja privrednih subjekata,  podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, pregled poreskih kartica koje se vode u republičkoj kao i lokalnim poreskim upravama, elektronsko potpisivanje knjigovodstvenih dokumenata i finansijskih izveštaja uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kao i revizorskog izveštaja, podnošenje prijava prilikom zapošljavanja radnika, za obavezno socijalno osiguranje (preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) i za registraciju faktura preko sistema Centralnog registra faktura Uprave za trezor.

Predlagači projekta DIGITEDU, koji će dalje biti i njegovi realizatori, bili su nastavnici i saradnici dr Kosana Vićentijević, dr Marina Janković-Perić i Nenad Mihailović.

Drugi projekat koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo našoj školi je “Povezivanje na AMRES infrastrukturu”, za koji su takođe dobijena sredstva. Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa, stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata, kao i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika kroz povezivanje Odseka u Valjevu na Akademsku mrežu Srbije i stvaranje tehničkih uslova za korišćenje usluga koje pruža ova mreža.

Ovaj projekat će imati direktan uticaj na unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa i stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje, povećanje upotrebe informacionih tehnologija u nastavi i u procesu učenja i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika za izvođenje nastave.

Prema konkursnoj dokumentaciji, dobijena novčana sredstva u najvećem delu treba da pokriju troškove nabavke mrežne opreme i materijala, kao i troškove postavljanja mrežnih kablova. Rukovodilac ovog projekta je dr Đorđe Petrović.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *