Press "Enter" to skip to content

Ministar Ružić: “Petnica je dragulj našeg obrazovanja”

“Petnica je dragulj našeg obrazovanja”, reči su ministra prosvete i nauke Branka Ružića tokom posete Istraživačkoj stanici na otvaranju ovogodišnje sezone obrazovnih programa. Ove sedmice IS Petnica je započela realizaciju svojih obrazovnih programa uživo u svom kampusu. Iako uz pomeranje od nekoliko meseci zbog epidemije, programi će biti realizovani na najvišem nivou kvaliteta, u modernim laboratorijama, uz saradnju sa svim akademskim institcijama, fakultetima i institutima, kako se od Petnice i očekuje. Tim povodom prvi potpredsednik Vlade Srbije Branko Ružić, sa delegacijom Vlade, Grada Valjeva i Narodne skupštine, proveo je celo popodne u razgovoru sa polaznicima programa biologije, hemije, geografije, arheologije i geologije. Sa srednjoškolcima koji dolaze iz cele naše zemlje i regiona bivše Jugoslavije razgovarao je o njihovim idejama za istraživačke projekte u ovoj godini.

Poseta ministra Branka Ružića IS Petnica

Ministar Ružić je obraćajući se srednjoškolcima na početku ovogodišnjeg ciklusa seminara između ostalog rekao da treba da iskoriste priliku koju su dobili u ovoj elitnoj instituciji za dodatno obrazovanje, u odličnom podsticajnom okruženju.

“Iskoristite sve mogućnosti koje vam Petnica pruža da se vinete u velike visine. Petnica je dragulj obrazovanja u našoj zemlji, a ponosni smo i na međunarodne rezultate ove institucije”, kazao je Ružić.

Poseta ministra Branka Ružića IS Petnica

U delegaciji je bio gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, koji je istakao da je Istraživačka stanica nastala i razvila se baš u ovom kraju, i da je Valjevo ponosno na ovu činjenicu, kao i na ostvarene rezultate.

Narodni poslanik Đorđe Milićević naglasio je koliki je obrazovni potencijal IS Petnica u nacionalnim i svetskim razmerama. Izrazio je želju da se iskustva Petnice iskoristi i za pokretanje nekih novih obrazovnih projekata u Zapadnoj Srbiji.

Poseta ministra Branka Ružića IS Petnica

Ministar Branko Ružić je na kraju posete učesnicima programa u Petnici poručio da, gde god da uspeju da ostvare najbolje rezultate u svom životu, pronađu način da svoje znanje i iskustvo stave na raspolaganje novim generacijama
koje će u tom trenutku stasavati u Srbiji.

Delegacija na čelu sa ministrom Ružićem imala je priliku da se upozna sa uslovima za naučni rad polaznika, razgovara sa njima o njihovim idejama za ovogodišnje istraživačke projekt, i da u diskusiji sa zaposlenima Istraživačke stanice čuje kakvi su planovi za dalji rad, u susret jubileju 40 godina postojanja ove institucije.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna neprofitna organizacija koja od 1982. godine radi kao jedinstveni nacionalni centar namenjen naprednom dodatnom vanškolskom obrazovanju i podršci mladima uzrasta 14-19 godina, koji pokazuju izrazito visok stepen zainteresovanosti i sposobnosti u domenu prirodnih i društvenih nauka i savremenih tehnologija. Danas je IS Petnica najveći evropski i u samom vrhu svetskih centara za profesionalni vanškolski rad sa mladim talentima u nauci i tehnologiji. Istraživačka stanica Petnica raspolaže vrhunskim uslovima za boravak i rad učenika tokom čitave godine. Sa oko 7500 m2 savremenog radnog i boravišnog prostora, Stanica se svrstava u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje mladih. Pored učionica snabdevenih savremenom tehnikom, računarima, videom i drugom prezentacionom opremom, u Stanici se nalazi bogata i moderna naučna biblioteka, snažni računarski resursi (preko 100 računara sa bogatom bibliotekom softvera, bežični Internet), odlično opremljeni kabineti i laboratorije za arheologiju, fiziku, geologiju, astronomiju, elektroniku, hemiju, biologiju i biohemiju. U Istraživačkoj stanici postoje vredne zbirke arheološkog materijala, stena i minerala, biljaka i životinja, zbirka logičkih i matematičkih učila itd.

Izvor: valjevskaposla.info

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *