Press "Enter" to skip to content

“Ljudi na prvom mestu”

Crveni krst Valjevo je u ponedeljak kao i ranijih godina, na gradskom trgu u Valjevu obeležio 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge.

01 - 26.06.2023

Ovogodišnji slogan bio je “Ljudi na prvom mestu: zaustavimo stigmu i iskriminaciju, pojačajmo prevenciju”.

04 - 26.06.2023

Problem zloupotrebe droge je kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što može dodatno naštetiti njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju i sprečiti ih da dobiju pomoć koja im je potrebna. Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) prepoznaje važnost zauzimanja pristupa usredsređenog na ljude u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika koje se tiču droga, sa fokusom na Ijudska prava, saosećanje i prakse zasnovane na dokazima. Međunaodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge obeležava se 26. juna svake godine, kako bi se osnažila saradnja u okviru napora da se izgradi svet u kome neće biti zloupotrebe droga.

02- 26.06.2023

Uvažavajući napred navedene instrukcije, Crveni krst Valjevo je obeležavanju ovog važnog datuma pristupio u saradnji sa svojim dugogodišnjim saradnicima na preventivnim aktivnostima Zavodom za javno zdravlje Valjevo i Patronažnom službom Doma zdravlja u Valjevu. Nosioci aktivnosti na gradskom trgu bili su članovi podmlatka (učenici petog do osmog razreda) koji su široj javnosti poznati kao uspešni realizatori programa Prve pomoći. Kao budući mladi lideri i promoteri pozitivnih društvenih vrednost, oni su pokušali su da ukažu na značaj prevencije u što ranijem uzrastu. Edukativne aktivnosti koje realizuju zajedno Crveni krst Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo i Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo uglavnom su usmerene ka pušenju i alkoholizmu, kada govorimo o bolestima zavisnosti, ali trudićemo se da u budućem periodu, aktivnije učestvujemo u prevenciji zloupotrebe droga u najširem smislu.

03- 26.06.2023

Aktivnost na gradskom trgu privukla je pažnju naših sugrađana, te su oni rado razgovarali sa našim volonterima i neretko isticali da je tema od izuzetnog značaja i da joj se treba postvetiti tokom čitave godine, što mi istini za volju, kroz rad sa učeničkom populacijom i sprovodimo.

SEKRETAR

Tomić Aleksandar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *