Press "Enter" to skip to content

“Koraci za zdravstvo po meri pacijenta”

Neformalna mreža organizacija civilnog društva “Zdravo pravo” (koju čine Pravni skener, Hrabriša, Romani Cikna i Dijalog) pokrenula je projekat “Koraci za zdravstvo po meri pacijenta”.

doktor-i-pacijent

Projekat je koncipiran tako da se aktivnim uključivanjem građana doprinese promeni prakse pružalaca zdravstvenih usluga u oblasti primene mehanizama za zaštitu prava pacijenata u Republici Srbiji. Pored toga, projekat treba da doprinese povećanju transparentnosti rada pružalaca zdravstvenih usluga u okviru prava na refundaciju.

“Načela zdravstvenog sistema govore da su zdravstvene usluge u potpunosti dostupne svim građanima, ali praksa pokazuje da zdravstvene ustanove često nisu u mogućnosti da pruže usluge u skladu sa propisima“, ukazuje advokatkinja Marina Mijatović, konsultantkinja na projektu.

Mijatović dodaje da u situaciji kada zdravstvene ustanove ne mogu obezbediti usluge, ipak imaju obavezu da pacijentima pruže informaciju o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite.

“Međutim, uskraćivanje ovih informacija je postalo učestalo i dovodi do onemogućavanja građana da dobiju zdravstvene usluge garantovane propisima” konstatuje.

Jelena Stanković, koodinatorka neformalne mreže “Zdravo pravo” navodi šta građani i građanke mogu očekivati nakon 12 meseci realizacije ovog projekta: “Jedan od ključnih rezultata našeg projekta biće izrada i publikovanje vodiča kroz procedure za ostvarivanje prava na refundaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije“.

Dodaje da će građani i građanke, na osnovu dobijenih informacija iz vodiča, imati objektivnu mogućnost da doprinesu promeni prakse pružalaca zdravstvenih usluga. Informacije i saznanja koja budu deo sadržaja vodiča mogu značajno da podstaknu proaktivnu ulogu građana i građanki u procesu promene prakse pružalaca zdravstvenih usluga, uverena je koordinatorka neformalne mreže.

“Projektni tim je uveren da ćemo, zajedno sa građanima i građankama, uspeti da doprinesemo većoj transparentnosti procedure za ostvarivanje prava na refundaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije”, kategorična je.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici.

Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *