Press "Enter" to skip to content

KNJIGA DR VERE VAŠ „POEZIJA PETRA PAJIĆA” NAS PODSEĆA – POEZIJA JE ISTINA, POEZIJA JE VRAĆANJE BOGU!

„Petar Pajić je važio za pesnika čije su pesme bile poznatije od autora, kako se kaže. Dr Vera Vaš svojom knjigom ispravlja tu književnu nepravdu time što ukazuje na važnost njegovog imena. Petar Pajić jeste veliko ime u istoriji srpske književnosti, a to znači da zavređuje da se o njemu objavi jedna ovakva nauča monografija”, poručila je dr Marija Jeftimijević Mihajlović, viši naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu u Prištini prilikom predstavljanja knjige naše sugrađanke dr Vere Vaš „Poezija Petra Pajića” koje su organizovali Srpska književna zadruga, Valjevska gimnazija i Udruženje „Valjevski gimnazijalci”.

IMG_20231223_121422

Zahvaljujući naučnom interesovanju dr Vere Vaš za proučavanje pesničkog opusa Petra Pajića, iz doktorske disertacije koju je odbranila na Filološkom fakultetu u Beogradu nastala je ova knjiga koja argumentovano i naučno osvetljava poetski trag Petra Pajića koji ima posebno mesto u istoriji novije srpske književnosti. Međutim, ova stručna naučna monografija nije namenjena samo akademskoj zajednici, već i običnom čitaocu i poštovaocu Pajićeve poezije.

IMG_20231223_121508

„Ono što je suštinski važno i što knjigu priporučuje jeste analitički metod koji Vera Vaš koristi, ali pre svega ukazivanje na samu dimenziju pesništva kao nečeg suštinskog. Ona ukazuje na ono načelo koje je Petar Pajić negovao kao pesnik, a to znači povratak poeziji i čitanju poezije, jer kako ona kaže, citirajući Petra Pajića, „poezija jeste istina, poezija jeste vraćanje Bogu u ovo vreme dehumanizacije i dehristijanizacije, kada nam je povratak istini, veri i Bogu preko potreban”, ukazala je dr Marija Jeftimijević Mihajlović uz napomenu da je ova knjiga zapravo prva sistematična studija u istoriji srpske književne kritike koja je nedostajala akademskoj zajednici imajući u vidu da je njom obuhvaćen ceo njegov pesnički opus koji je nastajao tokom 50 godina.

IMG_20231223_121356

Doajen srpske pozorišne scene i nekadašnji valjevski gimnazijalac, Voja Brajović i uspešni pozorišni reditelj i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu Milan Nešković kazivali su Pajićeve pesme, a doajen srpskog pesništva, književnik, akademik Matija Bećković ovom prilikom je oživeo sećanja o svom „bratu po peru i po gimnaziji” Petru Pajiću!

U ime izdavača prisutnima su se obratili Dragan Lakićević, pesnik i glavni urednik Srpske književne zadruge i dr Vojislav Andrić, predsednik Udruženja „Valjevski gimnazijalci”. Lakićević je potvrdio da do sada o Pajiću nije bilo jedinstvene monografije, izuzev nekoliko naučnih zbornika i skupova koji su se bavili njime kao pesnikom za vreme njegovog života.

„Sada kada kreće njegov večni, književni život, pristup njegovom delu je drugačiji. Njegova pesnička veličina sada tek raste. Jedan od znakova toga je da se neko setio, a to nije samo autorka Vera Vaš, nego i njeni mentori, njen fakultet, da se Petru Pajiću posveti jedan sistematski, ozbiljni, opširni naučni rad u vidu doktorske disertacije od koje će profesorka Vera Vaš napraviti knjigu kao naučno–analitičko delo o poeziji Petra Pajića, koja će tek biti početak izučavanja njegove poezije na razne načine, i one popularnije, gde se divi i recituje, hvali, i one sistematske, naučne, analitičke”, ocenio je Lakićević uz napomenu da je knjigom obuhvaćeno sve što je Petar Pajić napisao, od ranih pesama i prve pesničke knjige pedesetih godina pod naslovom „Dan” u izdanju Matice Srpske, pa do njegovih poslednjih knjiga u koje spada i jedna iz edicije Plavo kolo Srpske književne zadruge „Izabrane pesme” sa predgovorom profesora Radivoja Mikića, koji je inače bio mentor knjige disertacije dr Vere Vaš.

IMG_20231223_121341

Retki su oni koji poput dr Vere Vaš mogu da se pohvale da su u Valjevskoj gimnaziji proveli skoro pola veka kada se u stvaralačko doba uplete i đačko i radno doba. Svojim kondezovanim znanjem, angažovanjem i profesionalizmom, dr Vera Vaš je decenijama doprinosila prepoznatljivosti i značaju Valjevske gimnazije i Grada Valjeva u obrazovnoj i kulturnoj baštini Srbije.

„Malo je Gimnazija u Srbiji čiji su profesori i sami bili književni stvaraoci. Naša koleginica Vera Vaš nastavlja tradiciju profesora Valjevske gimnazije koji su ličnim književnim doprinosom obogatili kulturu ove škole i Srbije, poput Sime Pandurovića, Živka Romanovića, Ljubice Nožice Ćubane, Nade Simić Ilić, Mirka Bojanića, Živote Filipovića, Gordane Lazarević, Anđelke Vidaković Cvrkotić, Jovanke Božić… Ova knjiga je, od početka do kraja, valjevska, što dokazuju kreativni trio: Vera Vaš i Petar Pajić, kao glavne ličnosti i neponovljiv umetnik Dušan Arsenić koji je koricama knjigama dao svoje karakteristčno autorsko ruho”, poručio je dr Vojislav Andrić uz napomenu da je Vera Vaš dokaz da gimnazijski profesori od učenika ne traže samo neophodna znanja, već kod njih otkrivaju sklonosti i talente! Primer za to su i nekadašnji članovi recitatorske sekcije i višestruke pobednice Republičke smotre recitatora „Pesniče naroda mog” Irina Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti i Milica Đurić, inženjer građevine, koje su publiku provele kroz Pajićevu poeziju.

Tokom svog dugogodišnjeg profesorskog rada Vera Vaš se podrobno upoznala sa poezijom Petra Pajića. Međutim, ni slutila nije koje je to bogatstvo do trenutka kada je počela s njim intenzivnije da se druži kroz rad u žiriju poetskog konkursa „Desanka Maksimovića”. Tada je, kako otkriva, počela da se bavi njegovim delom, a ono što ju je privuklo, bila je raznovrsnost njegove poezije.

IMG_20231223_121356

„Petar Pajić je imao tri velika perioda u sopstvenom poetskom razvoju. Od prvih knjiga poezije, gde je on već postavio neke osnove svoje poetičke misli, gde je korelacija sa elementom vode koja dobija različite konotacije. To je neko traganje, ono početničko. Pa drugi, panteistički period, period zrelog doba koji je pun ljubavnih stihova i do onog trećeg, kada satira, kada ironija, kada bunt progovara iz njega i kada imamo i kosovske i nacionalne teme. To je jedan vrlo složen i vrlo raznovrstani poetski i tematski diskurs Petra Pajića”, istakla je dr Vera Vaš koja je kao lokal patriota, a polazeći od toga da je i Pajić to bio, smatrala da njegovoj poeziji treba posvetiti više pažnje.

IMG_20231223_121336

– Mislim da će ova knjiga zaista pokazati da je to veliko bogatstvo naše neosimbolističke poetike. Petar je imao možda tu sreću s jedne strane, a možda i nesreću s druge strane, da stvara u senci velikog Branka Miljkovića kao predvodnika te generacije. Ali sada, kada se pročita i ova knjiga, vidi se koliko je Petar Pajić samosvojan i vrlo originalan pesnik koji zavređuje više pažnje od književne kritike”, istakla je dr Vaš uz obećanje da će se, ako je zdravlje posluži i stvaralačka snaga, potruditi da zaokruži to delo jednom knjigom o prozi Petra Pajića u budućnosti.

B. M.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *