Press "Enter" to skip to content

Kako ostvariti novčanu socijalnu pomoć?

Šta je novčana socijalna pomoć?

Novčana socijalna pomoć je u narodu poznata i kao socijalna pomoć. Socijalna pomoć je pomoć države pojedincu ili porodici koja nije materijalno obezbeđena.

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

Ako pojedinac ili porodica ima primanja veća od iznosa socijalne pomoći tada neće moći da se ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Ako prodica ima 8 članova porodice, pravo na socijalnu pomoće se priznaje za najviše 6 članova porodice, ali se zato prihodi računaju za sve članove porodice. U primanja se računa zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu. Ako pojedinac ili porodica ima primanja veća od iznosa socijalne pomoći tada neće moći da se ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Ako prodica ima 8 članova porodice, pravo na socijalnu pomoće se priznaje za najviše 6 članova porodice, ali se zato prihodi računaju za sve članove porodice.

U primanja se računa zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu.

Gde se podnosi zahtev za socijalnu pomoć?

Zahtev za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad.

Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć

  1. Zahtev za socijalnu pomoć (Obrazac NSP-Z) se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Ukoliko ima više članova porodice uz zahtev se prilaže i obrazac o ostalim članovima porodice (Obrazac NSP-P).
  2. Uz zahtev se prilaže i potpisana izjava da stručni radnici centra mogu da prikupljaju podake koji se odnose na Vas i članove Vaše porodice, a koji su potrebni za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Ovim obracem se izjašnjavate da li želite da centar prikupi potrebna dokumenta za Vas ili to želite da uradite sami.
  3. Uz zahtev je potrebno priložiti očitanu ili kopiju lične karte za Vas i članove Vaše porodice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 15 godina.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *