Press "Enter" to skip to content

Izveštaj o kvalitetu vazduha u grejnoj sezoni 2022/2023

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već treću godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom, za prethodni period od 7 dana. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija je Državna merna mreža a merila za ocenu indeksa kvaliteta su Evropski indeks kvaliteta vazduha koji koristi portal Ekstremna Ekologija. Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi.

70-dana

Od početka 2023. godine, po podacima Agencije za zaštitu životne sredine i informacijama koje se očitavaju na sajtu Ekstremna ekologija, ukupno je, na današnji dan zabeleženo 70 dana sa dnevnim prekoračenjem granične vrednosti koncentracije suspendovanih PM10 čestica prašine. Zakon o zaštiti vazduha dozvoljava da u vazduhu bude registrovano prekoračenje granične vrednosti samo tokom 35 dana u toku jedne kalendarske godine.

U grejnoj sezoni koja je na izmaku, u periodu oktobar 2022-početak aprila 2023. ukupno je zabeleženo 122 dana kada je dnevna koncentracija suspednovanih čestica PM10 u vazduhu prelazila graničnu vrednost od 50 mikrograma po metru kubnom. Mesec sa najvećim brojem dana prekoračenja granične vrednosti su bili decembar 2022. i februar 2023. sa po 25 dana prekomerno zagađenog vazduha. Dani sa najagađenijim vazduhom su tradicionalno u decembru, oko svetog Nikole. Na dan 22. decembra 2022. zabeležena je najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM10 čestica u ovoj grejnoj sezoni čitavih 200,15 mikrograma po metru kubnom. Istog dana je ostvaren i sezonski rekord koncentracija veoma opasnih, još sitnijih PM2,5 čestica u vrednosti od 152,05 mikrograma po metru kubnom. Najviša satna koncentracija zagađujućih materija u ovoj grejnoj sezoni zabeležena je u četvrtak, 29. decembra 2023. godine u 17 časova, kada su merni uređaji Agencije za zaštitu životne srredine registrovali enormnih 386,46 mikrograma po metru kubnom za PM10 čestice i 261,35 mikrograma po metru kubnom suspendovanih PM2,5 čestica.

Valjevo i Valjevci sigurnim korakom koračaju u novoj deceniji sa zagađenim vazduhom. Otkako je uspostavljeno merenje suspendovanih čestica prašine 2012, vazduh u Valjevu pripada trećoj, najslabijoj kategoriji zbog velikog broja dana tokom godine sa prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica, kao i zbog prekoračenja dozvoljene srednje godišnje koncentracije kako PM10 tako i suspendovanih PM2,5 čestica.

Uprkos višegodišnjem zagađenju vazduha i postojanju vrlo visokog rizika za zdravlje ljudi koji su izloženi dejstvu zagađenog vazduha, posebno najmlađih i osoba sa hroničnim oboljenjima, Grad Valjevo još nije primenio planske i sistematične mere, niti odvojio značajnija finansijska sredstva za smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja stanovništva. Krajem novembra prošle godine Zaštitnik građana Republike Srbije je naložio lokalnim vlastima u Valjevu da preduzmu mere propisane Zakonom o zaštiti vazduha kako bi se građanima osiguralo pravo na čist vazduh, da razviju i usvoje Plan kvaliteta vazduha. Do današnjeg dana nije objavljena informacija da li je rad na izradi ovog dokumenta okončan i kada će plan biti usvojen i primenjen.

Udruženje Lokalni odgovor će i u budućnosti nastaviti da se zalaže za učešće građana u izradi Plana kvaliteta vazduha, kao i za utvrđivanje odgovornosti nadležnih za učinjene propuste koji za posledicu imaju ugrožavanje života i zdravlja građanki i građana Valjeva.

LOKALNI ODGOVOR

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *