Press "Enter" to skip to content

HK Krušik i direktorka kažnjeni sa 220.000 dinara zbog prekomernog zagađenja vazduha!

Privredni sud u Valjevu doneo je danas pravosnažnu presudu kojom se HK Krušik i direktorka Jovanka Andrić kao odgvorno lice kompanije osuđuju na jedinstvene novčane kazne u iznosu od od 200.000, odnosno 20.000 dinara zbog prekomernog zagađenja vazduha i nesprečavanja prekomerne emisije štetnih materija u vazduh. Optužni predlog protiv Krušika podignut je u aprilu ove godine po prijavi za privredne prestupe iz propisa o zaštiti životne sredine, koju je valjevsko udruženje iRevolucija podnelo u oktobru 2022. Ovo je prva presuda ovakavog tipa koja je doneta u Srbiji. Uprkos tome, iz iRevolucije nisu zadovoljni, jer njihov cilj nije bio da Krušik bude novčano kažnjen, pogotovu ne tako malim iznosom, već da se aerozagađenje smanji i zaustavi.

Privredni-sud-Valjevo-1-768x576
Privredni sud u Valjevu / Foto: Valjevska posla

Izricajući presudu, sudija Ana Aleksić navela je da su okrivljeni odgovorni za to što su u periodu od jula 2018. do juna 2022. godine u Valjevu protivno Zakonu o zaštiti životne sredine iz ove valjevske fabrike emitovane zagađujuće i opasne materije u vazduh u koncentracijama iznad propisanih, kao i što u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u istom vremenskom periodu nisu preduzete tehničko- tehnološke mere, ili nije obustavljen tehnološki proces u Krušiku, kako bi se koncentaracije zagađujućih materija svele na propisane vrednosti. HK Krušik je zbog navedena dva privrednog prestupa iz oblasti zaštite životne sredine novčano kažnjen sa 200.000 dinara, a direktorka Krušika Jovanka Andrić kao okrivljeno odgovorno lice sa 20.000 dinara.

Iz iRevolucije su u izjavi za medije nakon suđenja kazali da je HK Krušik izrečena značajno umanjena kazna, imajući u vidu da je za oba privredna prestupka predviđena kazna u rasponu od milion i po do tri miliona dinara. Posebno su naglasili da cilj nije bio da Krušik bude novčano kažnjen, pogotovu ne ovako niskim kaznama, već da se zaustavi aerozagađenje.

“Mi smo hteli da uspostavimo mehanizam kojim ćemo naterati HK Krušik da prestane sa radom u jednom periodu, dok se zagađujuće materije koje ova fabrika ispušta u vazduh ne spuste u okvir graničnih vrednosti. Naša inicijativa i ceo postupak jeste zbog toga da Krušik stavi pod hitno filtere, odnosno da prilagodi svoj sistem poslovanja tako da ne ugrožva građane Valjeva. Mislimo da su novčane kazne koje Krušik treba da plati vrlo neosetne i ne vidimo da je to jak mehanizam koji će ih naterati da postave filtere i promene energent. Nije poenta da se novac prebaci iz Krušika u državnu kasu, poenta je da se zaustavi aerozagađenje”, rekao je Vladimir Radosavljavić iz iRevolucije po izricanju presude.

Vladimir-Radosavljevic-iRevolucija-774x576
Vladimir Radosavljević, iRevolucija / Foto: Valjevska posla

Odbrana je tokom glavnog pretresa istakla da je Krušik svestan problema koje ima po pitanju aerozagađenje i da u cilju preventivnog delovanja i rešavanja tog problema konstatno vrši merenja emisije preko ovlašćenog pravnog lica. Pravni tim Krušika naveo je da je saniranjem kotlarnice 2017. godine započeto rešavanje problema, što je pre perioda koji je obuhvaćen u optužnom predlogu obuhvaćen. Zatim, 2019. pokrenuta je inicijativa za izradu analize izvodljivosti konverzije sistema grejanja sa uglja na prirodni gas od strane preduzeća RK Tehnika Projekt iz Novog Sada a, početkom 2020. sa preduzećem Bedem Energy Solutions iz Pančeva obavljeni su razgovori i razmenjene tehničke informacije o uslovima izgradnje rekonstrukcije celog termo-energetskog sistema. Vrednost investicije, kako je navela odbrana, iznosi 10 miliona evra.

“U 2021. godini smo zajedno sa Ministarstvom odbrane ušli u pripremu projekta i traženja rešenja za finansiranje nove kotlarnice. U 2022. godini smo izradili Plan operatera za smanjenje emisije iz termoenergetskog postrojenja, koji obuhvata rekonstrukciju kotlarnice, popravku parovoda i ugradnju filtera za emitera. U međuvremnu je izvršena zamena energenta sa niskokaloričnog na visokokalorični ugalj. Iz priloženog se može videti da konstatno radimo na rešavanju problema dugi niz godina. Napominjemo da se radi o dugom i složenom procesu koji zahteva širok spektar radnji, kako bi se realizovao od početka do kraja”, izneto je, između ostalog, od strane pravnog tima HK Krušik tokom suđenja uz komentar: “Smatramo da ne postoji krivica Krušik za celokupno aerozagađenje već grada Valjeva, jer Krušik nije jedini koji ispušta zagađujuće materije, imajući u vidu zvanična istraživanja državnih instutucija”.

Privredni-sud-Valjevo-3-1024x478
Privredni sud Valjevo / Foto: Valjevska posla

U izjavi za medije datoj nakon suđenja, pravni tim iRevolucije istakao je da je primećeno da postoji niz drugih prekršaja HK Krušik, a koji su izrečeni tokom izlaganja odbrane na današnjem glavnom pretresu. Kao jedan od primera navedeno je da je odbrana iznela podatak da je Plan operatera za smanjenje emisija u Krušiku donet 2022. godine, a po zakonu je trebalo da bude donet 2014. godine.

“Pošto nije izrečena zaštitna mera koja bi obavezala HK Krušik da prestane odmah sa radom, ili da brže reši situaciju sa tehnologijom, Krušik može da nastavi da posluje kao i do sada. To znači da po narednom merenju može opet biti odgovoran za isti privredni prestup, može se ponoviti ceo postupak i tako ići u nedogled dok se ne reši tehnologija, jer oni su u obavezi da od momenta saznanja da prekoračuju zagađenje prilagode svoje poslovanje, ili da zamene tehnologiju. Za sprovođenje tako jednog projekta, prema nezvaničnim izvorima, potrebno je od 3 do 6 meseci, a za izradu idejnog projekta i ostalog ne bi trebalo da bude duže od godinu dana”, pojasnili su iz pravnog tima iRevolucije.

Privredni-sud-Valjevo-2-768x735
Privredni sud Valjevo / Foto: Valjevska posla

Na kraju još da napomenemo da je glavni pretres u Privrednom sudu održan u prisustvu nekolicine novinara (RTS-dopisništvo Valjevo, dopisnik Politike, dopsinik N1 i novinar Valjevska posla). Prethodno je iRevolucija poslala poziv svim medijima da isprate pretres u što većem broju i da izveštavaju o tome “da li će i na koji način institucije zaštiti osnovno pravo svih građana i građanki Valjeva – da udišu čist vazduh”.

Predstavnica pravnog tima HK Krušik kulturno je odbila da da izjavu za Valjevska posla, uz kratak komentar da su zadovljni presudom.

M.P.M.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *