Press "Enter" to skip to content

Ginekologija Doma zdravlja dobila savremeni aparat za citoskrining

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Valjevo opremljena je aparatom za automatsko bojenje, sušenje i preklapanje pločica za Papanikolau test, koji je odobren na konkursu Ministarstva pravde za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta.

Dr Milan Mirkovic

– Uz angažovanje naše pravnice Ane Ranković i moje napisali smo projekat kojim smo konkurisali kod Ministarstva pravde za sredstva oportuniteta i dobili jako vredan aparat. Mislim da nijedna služba primarne zdravstvene zaštite ne raspolaže ovakvim aparatom, ali mi smo izrodili tu ideju i uspeli da stigne kod nas. Znatno nam olakšava posao: velikom brzinom automatski priprema „papa“ pločice (150 na sat), koje ručno moraju da rade jedna ili dve sestre. Dakle, u citološkoj laboratoriji zamenjuje dva tehničara, uz veliku brzinu i kvalitetnu pripremu pločica, koje posle toga čitaju naši citoskrineri – izjavio je dr Milan Mirković, načelnik službe.

Najveću korist imaće naše sugrađanke jer, zahvaljujući nabavci ovog aparata i obuci medicinskih tehničara za očitavanje pločica, ubrzaće se dobijanje rezultata Papanikolau testa.

– Raspolažemo izuzetno ozbiljnom citološkom laboratorijom, uključujući ovaj aparat i odlične mikroskope. Na osnovu toga imamo pravo na edukaciju šest medicinskih tehničara za citoskrinere. To trenutno finansiramo iz sredstava Doma zdravlja, tako da ih na šestomesečnu obuku šaljemo prema mogućnostima. Jedan je završio, u pripremi je drugi. To znači da ćemo moći pročitati više pločica za kraće vreme: ono što se čekalo mesec ili dva, na šta su i žalile neke naše sugrađanke, potrudićemo se da podvedemo pod vreme kraće od tri nedelje. Imamo sada aparat koji menja dva tehničara, imamo tri lekara edukovana za citoskrining i imaćemo šest citoskrinera medicinskih tehničara. Za ginekološku službu primarnog zdravstvenog nivoa to je stvarno korak ispred svih – ne krije zadovoljstvo dr Mirković.

U okviru Nacionalnog skrininga raka grlića materice, po završetku pandemije kovida, Služba za zdravstvenu zaštitu žena nastavila je da šalje pozive za Papanikolau test, ali je odziv i dalje oko 20 posto. Međutim, to je kontinuirani skrining, tako da će žene koje se nisu odazvale ponovo doći na red, odnosno dobiti pozivno pismo za pregled.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *