Press "Enter" to skip to content

Edukacija o čistom vazduhu

U petak 16. decembra 2022. godine u Osnovnoj školi “Nada Purić” u Valjevu će biti održana edukacija o čistom vazduhu koju organizuje udruženje Lokalni odgovor. U pitanju je projekat “U početku beše informacija-program edukacije o čistom vazduhu” koji se realizuje u okviru programa Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo-AKT”, koji sprovode “Helvetas Swiss Intercooperation” i udruženje Građanske inicijative.

logo-LO-transaprent-manji

Predstojeći događaj je prvi u nizu edukativnih programa koji će se organizovati u saradnji sa Osnovnom školom “Nada Purić” ali i sa drugim obrazovnim ustanovama koje budu zainteresovane. Planirano je da se nastavnicima, učiteljima i učiteljicima i drugom stručnom osoblju obrazovnih ustanova prezentiraju sažete informacije o značaju čistog ambijentalnog vazduha (na otvorenom) i vazduha u zatvorenom prostoru, uzrocima zagađenja, kao i merama za zaštitu zdravlja nastavnika i učenika. Ideja je da se učesnicima edukacije predstave početne informacije o kvalitetu vazduha, ali i da se sa razmotri mogućnost kako da se na prihvatljiv način ova tema približi i učenicima osnovnih škola u našem gradu.

U Valjevu je gotovo 10 hiljada dece i mladih izloženo dejstvu zagađenog ambijentalnog vazduha (outdoor) koji sadrži prekomerne koncentracije suspendovanih čestica prašine 150-170 dana godišnje. Međutim, boraveći u svojim obrazovnim ustanovama i domovima, u zatvorenom prostoru, deca, mladi I njihovi nastavnici su izloženi posebnoj vrsti zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru (indoor). Radi se o zagađenju koje potiče ne samo od spoljašnje sredine, već je posledica delovanja materijala koji se koriste za gradnju, uređenje prostora, kao i od aktivnosti kao što su grejanje, spremanje hrane ili sistema ventilacije.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *