Press "Enter" to skip to content

Deset godina rada angiosale u Opštoj bolnici Valjevo

Baš na prvi veliki jubilej, deset godina od početka rada valjevske angiosale, sticajem okolnosti, stigla je nova cev koja će biti zamenjena i stara  angiosala će nakon pauze od kraja novembra ponovo moći da zbrinjava pacijente, dok se čeka završetak nabavke, ranije najavljene, nove angiosale.

Valjevska bolnica

Za deset  godina rada, rezultati tima interventne kardiologije valjevske bolnice, više su nego za ponos svima. Spašeno je na hiljade  života, ali se iškolovao i kvalitetan kadar kroz kontinuiranu edukaciju i usvajanje novih metoda rada. U ovoj nesvakidašnjoj godini, kao što ni srce nikada ne staje, tako nije ni angiosala imala pauzu sve do 30. novembra. I pored epidemiološke situacije, od početka godine, dosta toga je urađeno: zbrinuto je 309 akutnih infarkta miokarda, uspešno urađeno 447 PSI elektivnih procedura i 1235 koronarografija, a što se tiče perifernog programa zbrinuto je 40 perifernih dilatacija i 40 intervencija na pejsmejkerima. Šef valjevske angiosale dr Milan Nikolić, istakao je značaj timskog rada i stalne edukacije kadra kako bi se održali rezultati rada koji spašavaju živote. Valjevska angiosala radi 24 sata svih 365 dana, a tim koji broji 4 rentgen tehničara, 9 sestara i 7 lekara, zbrinjava pacijente iz Loznice, Kosovske Mitrovice i čitavog regiona, kao sve one koji se zateknu na našem području.

  • Vrlo je značajno da ovaj vid lečenja bude pristupačan svakom bolesniku jer se svakome može desiti akutni infarkt miokarda. U Angiosali se radi invazivna terapija koja odmah rešava problem i zato je važno da Angiosala bude dostupna svima. Ovde gravitira oko 200 hiljada ljudi, a još iz Mačvanskog regiona imamo oko sto hiljada. Mi smo imali sreću da smo pre deset godina dobili Angiosalu kao prva regionalna bolnica van kliničkih centara. Sada naši rezultati govore za nas i zbog svega postignutog očekujemo i novu angiosalu uskoro – rekao je dr Milan Nikolić ispred svog mladog tima.

Deset godina rada angiosale u okviru Opšte bolnice Valjevo prilika je da se podsetimo i početaka inteventne kardiologije u Valjevu, kada je dr Ireni Matić uz podršku tadašnjeg šefa Odeljenja kardiologije, dr Jovana Balinovaca, poveren pionirski poduhvat uspostavljanja tima prve angiosale izvan kliničkih centara. Prof. dr Milan Nedeljković je kao konsultant uvodio mlade kolege u osvajanje procedura kojima se zbrinjavaju infarkti i leči srce, dajući temelje interventne kardiologije u Opštoj bolnici u Valjevu. Kasnije se saradnja produbila i prof. dr Nedeljković je osim u ulozi konsultanta ostao uz valjevsku kardiologiju kao veliki prijatelj. Od samog starta su rađene koronarografije, infarkti, PSI elektivne procedure, periferneprocedure i pejsmejkeri a uz stručne konultante su procedure dodatno usavršavane i nadograđivane, a lekari i tehničari su postigli potpunu samostalnost u radu. Mnogi stručnjaci su bili stručni konsultanti iz Kliničkog centra Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Dr Njegoš Petrović je konsultant po pozivu kolega i uvek je rado viđen među Valjevcima sa kojima uspešno radi procedure u angiosali. U saradnji sa vaskularnim hirurzima ostvarena je i saradnja sa vaskularnim interventnim radiologom kada su uspešno urađene četiri hibridne periferne procedure krvnih sudova.

Valjevska bolnica

Od početka rada angiosale 22.12.2010.godine, za deceniju rada zbrinuto je 2395 akutnih infarkta miokarda, 12852 koronarografije, PSI elektivne procedure 2695. Osim sedam lekara u timu valjevske angiosale su i instrumentari i radiološki tehničari koji su svi obučeni za ovaj pre svega timski rad za koji nekada treba i deset ruku da bi se bolesnik adekvatno zbrinuo, a cifre koje su dostigli za decniju rada sa sigurnošću ukazuju da su sva ta srca u pravim rukama.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *