Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Svetski dan srca”

Sva srca za zdravo srce

Uz slogan „Sva srca za zdravo srce“ Dom zdravlja Valjevo i Sportski savez Valjeva, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Medicinskom školom i Crvenim…