Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ozeljenjavanje”

Ozelenjavanje grada Valjeva

Grad Valjevo je 2019. godine formirao stručni tim za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva. Analizirajući dobijene podatke, zaključeno je da je neophodno preduzeti važne…