Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “JKP Vodovod Valjevo”

Obaveštenje potrošačima

Valjevo, 04.07.2024. – JKP “Vodovod Valjevo” obaveštava sve potrošače na području Valjevske Kamenice, da je došlo do poremećaja u kvalitetu sirove vode i da ista…