Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Dobrovoljni davaoci krvi”

Uvek dajte krv

Letnji meseci su godinama u nazad veoma rizični za nestašicu krvi i krvnih derivata koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje mnogih službi i živote…