Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “POBOLJŠANA DIJAGNOSTIKA”

Poboljšana dijagnostika

Najmoderniji uređaj za osteodezintometriju DEXA aparat počinje sa radom u Zdravstvenom centru Valjevo, što je od izuzetnog značaja imajući u vidu da Kolubarski okrug pokriva…