Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “NEZAKONITI OBJEKTI”

GRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVA POZIVA GRAĐANE DA PODNESU ZAHTEV ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradska uprava grada Valjeva poziva građane da u periodu od 15. septembra do 15. oktobra 2023. godine, podnesu zahtev za privremeno priključenje nelegalnih objekata na…