Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Narodni muzej Valjevo”

Dodirnimo nasleđe

U okviru projekta „Pristupačnost stalne postavke Narodnog muzeja Valjevo slepim i slabovidim osobama” realizovana taktilna izložba “Dodirnimo nasleđe”. Sa željom da svoje sadržaje približi što…

PRED VALJEVCIMA DELA 50 UMETNIKA KOJI SU STVARALI POSLEDNJIH SEDAM GODINA NA MEĐUNARODNOJ LIKOVNOJ KOLONIJI U TREBINJU Iz fundusa Udruženja umetnika “Kolo”

Klub “Ars Nova” iz Valjeva i Udruženje umjetnika Međunarodna umjetnička kolonija “Kolo” iz Trebinja potpisali su pre dve godine protokola o saradnji u oblastima kulture,…