Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “MLEČNA HALA”

Pakleni pazarni dan!

Petak, 1.jul, pazarni dan, temperatura u Valjevu je u jutarnjim satim uveliko prešla 30 stepn Celzijusa. Predhodnog dana, u našem gradu zabeleženo je 38 stepeni,…