Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “MATIJA BEĆKOVIĆ”

AKADEMIK MATIJA BEĆKOVIĆ NA SVEČANOSTI U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI – To se događa samo u Valjevu, mestu mome dragom, mog života neocenim blagom. I Valjevskoj gimnaziji, centru centra Galaksije!

“Klanjam se Valjevu i Valjevskoj gimnaziji, a imam i kome, i zahvaljujem se, a imam i na čemu! To je jedino čime mogu da uzvratim…