Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Kadar za sve”

Kadar za sve!

Udruženje Vakum realizuje još jedan projekat edukacije najmlađih iz oblasti filmske umetnosti. U pitanju je projekat Kadar za sve! koji obuhvata 8 filmskih radionica u…