Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ČEKAJUĆI PRVU BEBU”

Čekajući prvu bebu

Poređenje prethodne 2022.godine i 2023.god koju već odbrojavamo, donosi sledeće brojke koje su mnogostruki pokazatelji socijalnih i svih ostalih parametara u društvu. U 2023. godini,…