Press "Enter" to skip to content

Ugradu.info

(NE)KULTURA IZUVANJA KOD NAS

Srbi za izuvanje, bonton protiv Odlazak u goste, najbližih prijatelja, rođaka, kumova, poznanika uvek donosi novo ushićenje, ali i večito pitanje koje postavljamo sebi kada…

Kultura, šta je to?

Neko kulturu shvata ovako, neko onako, neko „samo“ kao umetnost, a neko kao pojavu koja ima društvenu ulogu. Neko pod kulturom podrazumeva rad neke ustanove kulture, a…