Press "Enter" to skip to content

Lokalni front: “Ako Divčibare nemaju izgrađenu kanalizaciju, kako su stotine investitora uopšte dobili dozvole za gradnju?”

Tema saopštenja za javnost valjevskog Lokalnog fronta tiče se Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, u kojem se “nalazi šokantno otkriće” da se Divčibare, zajedno sa Kopaonikom i Zlatiborom već nalaze u zoni ugrožene životne sredine. U saopštenju se navodi da su “pohlepa investitora, nebriga, neznanje i korupcija službenika građana” krivci koji su doveli do toga da Divčibare ponese ovu neslavnu titulu.

Lokalni front u saopštenju pita da li je kasno da se promeni tendencija razvoja Divčibara utemeljena na gradnji novih objekata masovnog turizma koji su već uveliko premašili zapuštene infrastrukturne kapacitete?

“Kanalizacija je očito najveći problem i oblast u kojoj je trebalo davno reagovati. Novac građana, blizu 50 miliona, bačen je i na projekte stanica za prečišćavanje koje bi potom neko proglasio za loše i naručio neke nove projekte od kojih nema, niti će biti ikakve koristi. Svako razuman sada će zapanjeno pogledati i pitati: Izvinite, ako Divčibare nemaju izgrađenu kanalizaciju, kako su sve te desetine, ili stotine, investitora uopšte dobile dozvole za gradnju? Praktično svi ovakvi projekti kroz nezainteresovanu komisiju, a potom i gore, kroz potpuno nezainteresovanu Skupštinu grada, prolaze kao brzi vozovi. Dominiraju lažne informacije, tek ponekad se čuje i neka primedba, neko upozorenje na moguće posledice takve prakse. Izgovor je uvek isti: “Šta, pa zar vi nećete da se ulaže u Valjevo i na Divčibare”, piše u saopštenju.

Kao primer se navodi da su za priključenje novog objekta na kanalizaciju neophodni uslovi koje izdaje JP “Vodovod”, Valjevo, a dato je i nekoliko rečenica iz” nasumice izabranih planova”, koji se mogu naći na zvaničnoj internet prezentaciji grada Valjeva: “Na predmetnoj parceli nije izgrađena mreža za odvođenje otpadnih voda, ali je izgradnja planirana pa se u budućnosti planirani objekt može priključiti na istu”; “Na predmetnoj lokaciji postoji izvedena kanalizaciona mreža, koristiti postojeći priključak”; “Postojeća mreža je neupotrebljiva i predstavlja ozbiljan potencijalni izvor zagađenja prirodne sredine”. Sve to, kako se ističe, nije smetalo “Vodovodu” da investitora, 18. avgusta ove godine, ovlasti da “koristi postojeći kanalizacioni priključak”.

“Još jedno futurističko objašnjenje: “u predmetnom urbanističkom projektu prikazani su priključci na planiranoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži…” Ako znamo da samo jedan od objekata ispušta 6,8 litara fekalnih otpadnih voda u samo jednoj sekundi, onda dobijamo predstavu o stvarnim dimenzijama problema”, naglašavaju iz Lokalnog fronta.

U informaciji za javnost se skreće pažnja da je tema ispred svih projekat izgradnje turističkog kompleksa “Karitas Valjevo” od oko 2.000 kvadratnih metara, na površini od jednog hektara, na samoj obali Bukovske reke.

“Dva kilometra od tog mesta Bukovska reka se spaja sa Zabavom, nastaje Suvaja koja odmah ponire, da bi se ta voda, posle nekoliko kilometara, pojavila na izvoru reke Gradac. Ta lokacija, taj deo Divčibara, nije naseljen, naravno nema ni kanalizaciju. Naravno, ima reku. Verovatno, gotovo izvesno, da će otpadne vode iz turističkog kompleksa direktno oticati u vodotok Bukovske, Suvaje i Gradca, koji se preko crpne stanice na Pločama koristi i za snabdevanje Valjeva vodom. Da li je sve ovo poznato Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi. Ako jeste, i ako nije, ravan je zločinu postupak ovog odeljenja, koje je u julu ove godine donelo rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za projekat Karitas Valjevo”, navodi se u saopštenju.

Iz Lokalnog fronta na kraju poručuju da veruju da se prirodni ambijent Divčibara još može očuvati i spasti.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *